Hoppa innehåll

De första enhetliga ansvarsrapporterna i statsförvaltningen har publicerats

Våren 2022 publicerades de första ansvarsrapporterna som utarbetats på ett enhetligt sätt av organisationerna inom statsförvaltningen. I rapporterna beskrivs verksamheten från 2021. Fram till början av juni har det publicerats ansvarsrapporter från sammanlagt 36 organisationer som är verksamma inom 11 av sammanlagt 14 förvaltningsområden. Under juni månad förväntas ännu ett tiotal rapporter publiceras.

Ansvarsrapporterna är offentliga och Statskontoret uppmanar alla som publicerat ansvarsrapporter att se till att rapporten är lätt att hitta på organisationens egen webbplats. Efter tidpunkten för publiceringen lönar det sig att använda ansvarsrapporten som en del av kommunikationen under hela året. Det lönar sig att läsa tipsen för kontinuerlig ansvarskommunikation i Statskontorets anvisning.

För att det ska vara lätt att bekanta sig med olika organisationers ansvarsrapporter har Statskontoret på sin webbplats sammanställt länkar till de ansvarsrapporter som är offentligt tillgängliga på nätet och som Statskontoret har fått kännedom om att har publicerats. Listan kompletteras allteftersom rapporterna publiceras.

Ansvarsrapporter enligt den gemensamma referensramen

Referensramen för statsförvaltningens ansvarsrapportering beskrivs i Statskontorets anvisning från september 2021. I anvisningen uppmuntrar Statskontoret alla ministerier, ämbetsverk och inrättningar att årligen utarbeta en ansvarsrapport som beskriver handavtrycket och fotavtrycket av organisationens verksamhet. För att beskriva handavtrycket av verksamheten tar man hjälp av de 17 målen för hållbar utveckling i FN:s handlingsprogram Agenda 2030; med handavtryck avses effekten av den egna verksamheten inom den organisation som rapporterar i statsförvaltningens ansvarsrapporter på 3–5 stycken av FN:s mål för hållbar utveckling som organisationen själv identifierat som de mest betydande. Man bör sträva efter att öka verksamhetens handavtryck, det vill säga att man ökar den önskade effektiviteten inom de samhällssektorer som organisationen kan påverka. Med fotavtryck avses de direkta konsekvenserna som organisationens verksamhet orsakar på verksamhetsmiljön. Konsekvenserna kan grovt kategoriseras som ekologiska, sociala och ekonomiska. Organisationen bör sträva efter att lämna ett så positivt spår som möjligt efter sig i sin verksamhetsmiljö.

Sammandraget publiceras i höst

Under sommaren arbetar Statskontoret på ett sammandrag av alla ansvarsrapporter från organisationerna inom statsförvaltningen. Sammandraget kommer att publiceras senast i slutet av september åtminstone på Statskontorets webbplats. På samma sätt som när det handlar om enskilda organisationers ansvarsrapportering är det meningen att sammanfattningen i framtiden alltid ska utarbetas per kalenderår. På så sätt kan ansvarsarbetet inom statsförvaltningen utvecklas i takt med att informationen ökar.

Ett Nätverk för ansvarsfullhet för tjänstemän inom statsförvaltningen har inrättats som stöd för ansvarsarbetet och rapporteringen om det. Medlemmarna i nätverket erbjuds olika evenemang för att skapa nätverk och byta tankar, workshoppar och webbinarier samt en plattform att samarbeta på. Redan över 120 tjänstemän från alla förvaltningsområden har gått med i nätverket – kontakta Statskontoret om du skulle ha hjälp av nätverket och det skulle vara till nytta i dina arbetsuppgifter!

Man kan bekanta sig närmare med statsförvaltningens ansvarsarbete och rapporteringen om det på Statskontorets webbplats.

Bekanta dig med statsförvaltningens ansvarsrapporter

Mer information:
vastuullisuusraportointi@valtiokonttori.fi
ansvarsexpert Katri Kanerva, katri.kanerva@valtiokonttori.fi, 050 307 7931

Annat som anknyter till detta

◄ Alla nyheter