Sökresultaten

Nyheter från kontoret 3/2021 har publicerats

Statskontorets nyhetsbrev Nyheter från kontoret 3/2021 har publicerats den 18 juni. Vi plockar ut aktuella smakprov från vårt omfattande verksamhetsfält till nyhetsbrevet. Nyheter på svenska i detta brev: Allmänt Ansökan om kostnadsstöd på sluttampen – även evenemangsgaranti och ersättning för stängning kan sökas nu Första versionen av tjänsten Sokunderstod.fi publiceras i höst På Valtio Expo..
Nyheter från kontoret 3/2021 har publicerats

Statkontoret avstår från återkrav av kostnadsstöd i vissa fall

Regeringen har i sin andra tilläggsbudget för det här året gjort en linjedragning om att Statskontoret får avstå från sådana återkravsfordringar från kostnadsstödets första omgång som hör till restaurangstöd beviljade av UF-centralen. Statskontoret avstår från återkrav i dessa fall. Tilläggsbudgeten trädde i kraft den 1.6.2021. Ärendet gäller i praktiken 340 företag som har fått UF-stöd..

Vilka kostnader är evenemangsarrangörens kostnader och vilka underleverantörens kostnader?

Evenemangsarrangören ska i evenemangsgarantins ansökningsformulär ange kostnadskalkylen för evenemanget och specificera huvudarrangörens och underleverantörernas andel av kostnaderna i kalkylen. Som underleverantör anses sådan aktör, till exempel huvudarrangörens avtalspartner, som har kostnader som hör till planeringen, organiseringen eller realiseringen av evenemanget. I kostnadskalkylen kan som underleverantörskostnad till exempel avtalssumma för den del som avser evenemanget i..

Ändrad praxis för statlig personal vid anmälan om arbetsolycksfall har mottagits väl

Statsförvaltningens praxis för anmälan om olycksfall i arbetet ändrades i februari i år. Nytt är att den skadade själv gör en anmälan via Statskontorets e-tjänst, varefter olycksfallsombudsmannen kompletterar, bekräftar och skickar anmälan till Statskontoret. I den nya elektroniska tjänsten överförs uppgifterna om olycksfallet snabbare till behandling eftersom tjänsten instruerar användaren att fylla i alla viktiga..
Ändrad praxis för statlig personal vid anmälan om arbetsolycksfall har mottagits väl

Tuija och Eero inleder ett stort ”stambyte” för Statskontorets låneförvaltning

Kärnsystemet vid utlåningsenheten förnyas helt. För lånekunder och intressentgrupper som beviljar lån kommer reformen att synas som enklare skötsel av ärenden och bättre informationsutbyte, lovar projektcheferna Tuija Käckman och Eero Karjalainen.  Alla utlåningsuppgifter är på ett eller annat sätt förknippade med låneförvaltningen. Tuija och Eero får förnya ett av enhetens viktigaste arbetsredskap från och med..
Tuija och Eero inleder ett stort ”stambyte” för Statskontorets låneförvaltning

Statens förvaltning av säkerheter tog klivet in i modern tid genom samverkan, kraftinsatser och utan onödigt ältande

Nu finns det en realtidsbild av statens växande bestånd av borgen för social bostadsfinansiering. Elina Vanhanen har nyligen gått från finansieringsexpert till servicechef och lovar att förnyelsen kommer att synas för klienterna i form av bättre och mer flexibel kundservice. Statskontorets nya verktyg för förvaltning av säkerheter, Vakka bland användarna, har använts sedan slutet av..
Statens förvaltning av säkerheter tog klivet in i modern tid genom samverkan, kraftinsatser och utan onödigt ältande

Uppgifts- och ansvarsfördelning inom löneräkning mellan servicecentret samt bokföringsenheterna och fonderna

Bokföringsenheterna och de statliga fonderna utanför budgeten samt Servicecentret för statens ekonomi- och personalförvaltning Enligt 12 b § (1053/2016) i lagen om statsbudgeten (423/1988) ansvarar bokföringsenheterna för sin betalningsrörelse, bokföring och sitt bokslut samt upprättar ämbetsverkens eller inrättningarnas verksamhetsberättelser enligt 21 §. Statskontoret bestämmer dock om betalningsrörelse- och bokföringsuppgifter och om annan uppföljning enligt 16 § i..

Målen för hållbar utveckling har identifierats flitigt

Statsförvaltningens organisationer förbereder sig att rapportera om sin ansvarsfullhet genom att tillämpa Statskontorets anvisning om enhetlig ansvarsrapportering inom statsförvaltningen som publicerades i november 2020. Anvisningarna kommer att kompletteras i månadsskiftet augusti–september när Statskontoret publicerar en annan och mer omfattande anvisning om rapportering om ansvarsfullhet. Anvisningen har utvecklats under våren 2021 tillsammans med en arbetsgrupp bestående..
Målen för hållbar utveckling har identifierats flitigt

Uppgifts- och ansvarsfördelning inom ekonomiförvaltning mellan servicecentret samt bokföringsenheterna och fonderna

Enligt 12 b § (1053/2016) 1 mom. i lagen om statsbudgeten (423/1988) ansvarar bokföringsenheterna för sin betalningsrörelse och bokföring och sitt bokslut samt upprättar ämbetsverkens eller inrättningarnas verksamhetsberättelser enligt 21 §. Statskontoret bestämmer dock om betalningsrörelse- och bokföringsuppgifter och om annan uppföljning enligt 16 § i anknytning till dessa samt om uppgifter för upprättande av..

Teknisk störning gällande kostnadsstödets kundmeddelanden

Det har skett en teknisk störning på Statskontoret som medfört att kundmeddelanden har skickats till fel e-postadresser. I dessa meddelanden nämns det att kostnadsstödsansökan är initierad och även det sökande företagets namn och FO-nummer anges.  Alla uppgifter som förmedlats i meddelandet är offentliga och de finns även tillgängliga på Statistik-sidan på kostnadsstödets webbplats. Företagens sekretessbelagda..
Teknisk störning gällande kostnadsstödets kundmeddelanden

Information till media om evenemangsgarantin

Statistik: Evenemangsgaranti > Pressmeddelanden Senaste pressmeddelanden finns i Statskontorets mediarum Mediarum > Kontaktuppgifter media: Divisionschef Jyri Tapper, tfn. 029 550 2950 – Medborgarstjänster, Statskontoret Kommunikationschef Hani Olsson, tfn. 0295 50 3303 – Medborgarstjänster, Statskontoret Kommunikationskoordinator Eeva Holopainen, tfn. 0295 50 2266 – Evenemangsgaranti

Statistik: Evenemangsgaranti

Föregående dags uppgifter uppdateras varje vardag i rapporten nedan. Tidpunkten för senaste uppdateringen anges i rapporten. I rapporten finns det information om antalet ansökningar, hanteringssituationen och gjorda beslut. Statskontoret sammanställer statistik om ersättnings- och skadetjänster. Mer information om statistiken finns under knappen för fler alternativ (…) i övre högra hörnet. Uppgifterna kan även laddas till..

Information till media om ersättning för stängning

Statistik: Ersättning för stängning > Pressmeddelanden Senaste pressemeddelanden finns i Statskontorets mediarum Mediarum > Kontaktuppgifter media: Divisionschef Jyri Tapper, tfn. 029 550 2950 – Medborgartjänster, Statskontoret Kommunikationschef Hani Olsson, tfn. 0295 50 3303 – Medborgartjänster, Statskontoret Kommunikationskoordinator Kirsi Heimonen, tfn. 0295 50 2264 – Ersättning för stängning

Information till media om kostnadsstödet

Statistik om kostnadsstödet > Pressmeddelanden Senaste pressemeddelanden finns i Statskontorets mediarum Till mediarummet > Kontaktuppgifter media: Divisionschef Jyri Tapper, tfn. 029 550 2950 – Medborgartjänster, Statskontoret Kommunikationschef Hani Olsson, tfn. 0295 50 3303 – Medborgartjänster, Statskontoret Kommunikationskoordinator Paula Minkkinen, tfn. 0295 50 2173 – Företagens kostnadsstöd

Statskontorets webbtjänster uppdateras 10.6.2021

Statskontorets webbtjänster uppdateras den 10.6. fr.o.m. kl. 16. Under uppdateringsarbetet kan alla våra webbtjänster uppleva flera minuters driftstopp. Den elektroniska tjänsten (asiointipalvelu.valtiokonttori.fi) fungerar också normalt under uppgraderingsarbetet. Vi använder också sociala medier för att förmedla information om uppgraderingsjobbet. Vi beklagar eventuella olägenheter som avbrottet kan medföra.
Statskontorets webbtjänster uppdateras 10.6.2021

Katri Kanerva utvecklar statsförvaltningens ansvarsarbete med entusiasm

Statskontorets första ansvarsexpert Katri Kanerva inledde sitt arbete i början av maj. Vad gör Statskontorets expert och varför är ansvarsfullhet viktigt även i statsförvaltningens kontext? En uppgift gav upphov till ett drömjobb Kanerva kom ursprungligen till Statskontoret som högskolepraktikant 2016. Efter sin praktik blev hon kvar i styr- och utvecklingsuppgifter inom redovisningsväsendet och arbetade länge..
Katri Kanerva utvecklar statsförvaltningens ansvarsarbete med entusiasm

Varför lönar det sig för evenemangsarrangören att vänta tills e-tjänstens elektroniska formulär öppnas den 15.6?

Statskontoret önskar att evenemangsarrangörerna om möjligt väntar tills den elektroniska ansökningen öppnas och att pdf-/pappersansökningar bara skickas för de evenemang som ordnas i början på juni. E-tjänsten öppnas 15.6 och Statskontoret ordnar i det skedet ett separat webbinarium om ansökningen av evenemangsgarantin. E-tjänstens elektroniska formulär har flera fördelar jämfört med pappers- och pdf-blanketten: Inloggningen till..

När betalas ersättningarna?

Ansökan om ersättning börjar 15.9.2021 och slutar 7.12.2021. Statskontoret hanterar inskickade ansökningar snarast möjligt.