Sökresultaten

Den räntekostnad som skall användas i kalkylerna år 2021

Bokföringsenheterna och de statliga fonderna utanför budgeten Servicecentret för statens ekonomi- och personalförvaltning Palkeet Den räntekostnad som skall användas i kalkylerna år 2021 Enligt 56 § (1253/2004) i förordningen om...

Verkkomaksutulojen tilitys SV

Bokföringsenheterna och de statliga fonderna utanför budgeten Avräkning av intäkter från nätbetalningar Enligt lagen om statsbudgeten (423/88) och 24 c § (1216/2003) kan Statskontoret meddela föreskrifter om detaljer i...

Behandlingstid för ansökningar om kostnadsstöd

Den genomsnittliga behandlingstiden för ansökningar om kostnadsstöd är för tillfället cirka 56 timmar. Ansökningarna behandlas enskilt, vilket innebär att deras behandlingsprocesser kan variera. Av denna orsak kan den verkliga...
Behandlingstid för ansökningar om kostnadsstöd

Sökande av kostnadsstöd:

Statskontoret får en del av företagets anmälda uppgifter från Skatteförvaltningen. Skatteförvaltningen har ett driftsavbrott i utlämningen av information den 30.12.2020-2.1.2021. Information om de ändringar som företagen eventuellt har gjort via...
Sökande av kostnadsstöd:

Ansökan om kostnadsstöd från Statskontoret har börjat

Ansökan om kostnadsstöd från Statskontoret började idag, den 21 december 2020, klockan 9. Ansökningsperioden fortsätter till 26.2.2021. Det är inte nödvändigt att skynda sig att omedelbart ansöka i början av...
Ansökan om kostnadsstöd från Statskontoret har börjat

Statens anvisning om behandling av resplan och reseräkning

Bokföringsenheterna och de statliga fonderna utanför budgeten samt Servicecentret för statens ekonomi- och personalförvaltning Statens anvisning om behandling av resplan och reseräkning Enligt 24 c § (1216/2003) i lagen om...

Upprättandet av bokslutet 2020

Bokföringsenheterna och de statliga fonderna utanför budgeten I detta meddelande har samlats länkar till de mest centrala bestämmelserna och anvisningarna angående upprättandet av bokslut. Förberedelserna för bokslutet ska inledas i...

God jul och gott nytt år 2021!

Statskontoret med personal önskar en god jul och gott nytt år till alla våra kunder och intressegrupper....
God jul och gott nytt år 2021!

Ansökan om kostnadsstöd är avsedd att öppna 21.12.2020

Regeringen har dragit upp riktlinjer för kostnadsstöd till de företag vars omsättning har sjunkit avsevärt pga. coronakrisen och som har utgifter som är svåra att anpassa. Statskontoret betalar kostnadsstödet. Lagen...
Ansökan om kostnadsstöd är avsedd att öppna 21.12.2020

Bokföring av lokalkostnader och -intäkter

Bokföringsenheter, statliga fonder utanför budgeten och Statens servicecenter för ekonomi- och personalförvaltning Enligt lagen om statsbudgeten (423/1988) och 24 c § (1216/2003) kan Statskontoret meddela föreskrifter om detaljer i fråga...