Detta tillgänglighetsutlåtande gäller Statskontoret.fi-sidorna och har upprättats 20.9.2019. Statskontoret har utvärderat denna tjänsts tillgänglighet själv, men en tillgänglighetsauditering ska utförs snart. Vi arbetar också kontinuerligt med att förbättra den digitala tillgängligheten. Vid problemsituationer, kontakta Statskontoret. Kontaktuppgifter finns på sidan https://www.valtiokonttori.fi/sv/kontaktuppgifter/statskontorets-kontaktuppgifter/.

Tillgänglighetsstatus för den digitala tjänsten

Uppfyller de kritiska kraven på nivå A & AA. Allt innehåll följer ännu inte lagen, men förbättringar är under arbete.

Icke-tillgängligt innehåll i den digitala tjänsten (enligt WCAG-kriterierna)

1. Möjlig att uppfatta

Återstående förklaringstexter

Innehåll som inte är tillgängligt och dess brister: Förklaringstexter saknas från funktionsknappar och från några bilder.

Tillgänglighetskrav som inte uppfylls: 1.1.1 Innehåll som inte är text.

Kontrast om bilder med text

Innehåll som inte är tillgängligt och dess brister: På framsidan finns bilder som har text på och kontrasten är inte tillräcklig bra.

Tillgänglighetskrav som inte uppfylls: 1.4.3 Kontrast (minimum).

Framhållning av element

Innehåll som inte är tillgängligt och dess brister: Om man bläddrar sidorna med tabulator, framhåller inte alla elementen tillräckligt.

Tillgänglighetskrav som inte uppfylls: 1.3.3 Sensoriska kännetecken.

2. Hanterbar

PDF-dokument

Innehåll som inte är tillgängligt och dess brister: Några PDF-dokument kan ha brister på tillgänglighet.

Trasiga länkarna

Innehåll som inte är tillgängligt och dess brister: På sidorna finns några länkar, som är sönder.

3. Begriplig

Fackterminologi

Innehåll som inte är tillgängligt och dess brister: På sidorna finns fackterminologi som är kanske inte förståelig till alla användare.

Tillgänglighetskrav som inte uppfylls: 3.1.3 Ovanliga ord.

Respons och förklarande av brister på tillgänglighet

Respons om webbplatsens tillgänglighet kan ges med webbformuläret på www.statskontoret.fi eller per e-post till viestinta(at)valtiokonttori.fi.

Tillsynsmyndigheten

Om du märker brister i tillgängligheten på webbplatsen, påtala först bristerna för den som driver webbplatsen alltså för oss. Det kan ta 14 dagar innan du får ett svar. Om du inte är nöjd med det svar du har fått eller inte får något svar alls inom två veckor kan du påtala bristen för Regionförvaltningsverket i Södra Finland. På regionförvaltningsverkets webbplats finns det beskrivet hur du kan lämna in en tillgänglighetsklagan och hur ärendet behandlas.

Tillsynsmyndighetens kontaktuppgifter

Regionförvaltningsverket i Södra Finland
Enheten för tillgänglighetstillsyn
www.tillgänglighetskrav.fi
webbtillganglighet@rfv.fi
telefonnummer växeln 0295 016 000