Tjänster som stödjer ekonomiförvaltningen

Resultatsyrning och intern revision

Utvecklande av kostnadsredovisning och uppföljningsobjektsmodell
ho.laskentatoimi@valtiokonttori.fi

Ekonomiförvaltningsspecialist Tytti Huopainen: 0295 50 2958
Ekonomiförvaltningsspecialist Tuomo Haanpää: 0295 50 2110

Utgifts- och inkomsthantering

Betalningsrörelse:
maksuliike@valtiokonttori.fi

Betalningsrörelseexpert Arja Nieminen: 0295 50 2402

Fakturaförmedling och nätfakturering:
verkkolaskutus@valtiokonttori.fi

Ekonomiförvaltningsspecialist Kristiina Seppälä: 0295 50 3326
Ledande ekonomiförvaltningsspecialist Pirjo Ilola: 050 5240 240

Kassaflödesprognoser
kassa@valtiokonttori.fi

Finansieringschef Taina Nissinen: 0295 50 2580
Finansieringsexpert Jukka Aaltio: 0295 50 2666

Bokföring

Redovisningens styrning
ho.laskentatoimi@valtiokonttori.fi

Ekonomiförvaltningsspecialist Tuomo Haanpää: 0295 50 2110
Ekonomiförvaltningsspecialist Tytti Huopainen: 0295 50 2958
Ekonomiförvaltningsspecialist Anu Marttila: 0295 50 2136
Ekonomiförvaltningsspecialist Mika Mertanen: 0295 50 2024
Specialforskare Outi Vänttinen: 0295 50 2409
Projektchef Ari Kauhanen: 0295 50 3279
Ekonomiförvaltningsspecialist Katri Kanerva: 0295 50 3364
Ekonomiförvaltningsspecialist Anna-Kaisa Kylämaa: 0295 50 2085

Centralbokföring och fullmaktsuppföljning
kkp@valtiokonttori.fi

Ekonomiförvaltningsspecialist Johanna Muukkonen: 0295 50 3287
Planerare Anne Mäklin: 0295 50 2417
Planerare Arja Seppälä: 0295 50 3325

Tjänster som stödjer personalförvaltningen

Kaiku-arbetslivstjänster

kaiku@valtiokonttori.fi
kuntoutus@valtiokonttori.fi

Kaiku-arbetslivstjänsternas specialister
utvecklingschef Leena Peltola: 0295 50 2233
utvecklingschef Juha-Petri Sievänen: 0295 50 3327
utvecklingschef Marika Tammeaid: 0295 50 3363
utvecklingschef Liisa Virolainen: 0295 50 2652

Kompletterande stöd
divisionschef Lasse Skog: 0295 50 2444

Kaiku-utvecklareträning
utvecklingschef Liisa Virolainen: 0295 50 2652

Stöd för ledarskapet och chefsarbetet

Kaiku-arbetslivstjänster
kaiku@valtiokonttori.fi