Tjänster som stödjer ekonomiförvaltningen

Upphandlingar

Projektdirektör Seija Friman: 0295 50 3265
Utvecklingschef Hani Olsson: 0295 50 3303

Utgifts- och inkomsthantering

Betalningsrörelse:
[email protected]

Betalningsrörelseexpert Arja Nieminen: 0295 50 2402

Fakturaförmedling och nätfakturering:
[email protected]

Ekonomiförvaltningsspecialist Kristiina Seppälä: 0295 50 3326
Ledande ekonomiförvaltningsspecialist Pirjo Ilola: 050 5240 240

Kassaflödesprognoser
[email protected]

Finansieringschef Taina Nissinen: 0295 50 2580
Finansieringsexpert Jukka Aaltio: 0295 50 2666

Bokföring, redovisning

Biträdande direktör Tanja Wistbacka: 0295 50 3293

Utvecklande av kostnadsredovisning och uppföljningsobjektsmodell
[email protected]

Utvecklingschef Juho Ajo: 0295 50 2598
Ekonomiförvaltningsspecialist Tytti Huopainen: 0295 50 2958 (tjänstledig)
Ekonomiförvaltningsspecialist Sini Pesonen: 0295 50 2030

Redovisningens styrning
[email protected]

Utvecklingschef Juho Ajo: 0295 50 2598
Ekonomiförvaltningsspecialist Tytti Huopainen: 0295 50 2958 (tjänstledig)
Ekonomiförvaltningsspecialist Katri Kanerva: 0295 50 3364
Projektchef Ari Kauhanen: 0295 50 3279
Ekonomiförvaltningsspecialist Veera Mäki (tjänstledig)
Ekonomiförvaltningsspecialist Anna-Kaisa Kylämaa: 0295 50 2085
Ekonomiförvaltningsspecialist Sini Pesonen: 0295 50 2030
Utvecklingschef Outi Vänttinen: 0295 50 2409

Koder för ekonomisk rapportering
[email protected]

Ekonomidata-arkitekt Atte Virtanen: 0295 50 2034
Projektchef Ari Kauhanen: 0295 50 3279

Centralbokföring och fullmaktsuppföljning
[email protected]

Ekonomiförvaltningsspecialist Anu Marttila: 0295 50 2136
Ekonomiförvaltningsspecialist Johanna Muukkonen: 0295 50 3287 (tjänstledig)
Planerare Anne Mäklin: 0295 50 2417
Planerare Arja Seppälä: 0295 50 3325

Tjänster som stödjer personalförvaltningen

Kaiku-arbetslivstjänster

[email protected]
[email protected]

Kaiku-arbetslivstjänsternas specialister

Projektchef Kimmo Järvinen: 0295 50 2405
Utvecklingschef Leena Peltola: 0295 50 2233
Utvecklingschef Juha-Petri Sievänen: 0295 50 3327
Personalförvaltningsspecialist Laura Salmi: 0295 50 2494
Utvecklingschef Liisa Virolainen: 0295 50 2652

Kompletterande stöd
Divisionschef Lasse Skog: 0295 50 2444

Kaiku-utvecklareträning
Utvecklingschef Liisa Virolainen: 0295 50 2652

Stöd för ledarskapet och chefsarbetet

Kaiku-arbetslivstjänster
[email protected]