Hoppa innehåll

Statskontorets ansvarsrapport för 2022 har publicerats

Statskontorets ansvarsrapport för 2022 om arbetet med att främja hållbar utveckling har publicerats den 28 april 2023. Ansvarsrapporten grundar sig på FN:s mål för hållbar utveckling och statsförvaltningens gemensamma anvisning om ansvarsrapportering. I år fokuserar rapporten särskilt på uppgifter som främjar en effektiv, ansvarsfull och öppen förvaltning.

"Vid Statskontoret är vi tillsammans engagerade i att agera ansvarsfullt och att utveckla ständigt vår verksamhet och kompetens." Timo LaitinenAnsvarsrapporten tar upp hur Statskontoret genom sitt eget agerande har främjat förverkligandet av FN:s mål för hållbar utveckling. Fokusområdena i rapporteringen och de åtgärder som rapporteras väljs ut separat för varje år. Som föremål för rapporteringen 2022 valde vi ut FN:s mål för hållbar utveckling 3 God hälsa och välbefinnande, 8 Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt samt 16 Fred, rättvisa och god förvaltning. Mest fokus har lagts på utvecklingen av effektiva, tillförlitliga och transparenta institutioner (mål 16.6).

Ansvarsrapporten 2022 lyfter fram sammanlagt 10 av Statskontorets uppdrag, genom vilka vi kan påverka genomförandet av målen för hållbar utveckling. Uppdragen som beskriver vårt handavtryck för hållbar utveckling presenteras under fyra samlande teman i rapporten. Dessa är

  • Tryggande av statens likviditet
  • Högklassig ersättningstjänst för kunder
  • Ett livskraftigt och nyskapande Finland
  • Öppenhet och ansvar inom den offentliga förvaltningen

Utöver handavtrycket tar ansvarsrapporten också upp Statskontorets miljöavtryck och de åtgärder vi vidtagit för att minska vårt fotavtryck. I rapporten ingår dessutom information om ansvarsfull arbetsgivarverksamhet, det vill säga hur Statskontoret sörjer för sin egen personals arbetshälsa och ork.

Vår ansvarsfullhet är övergripande

Vid Statskontoret är vi tillsammans engagerade i att agera ansvarsfullt och att utveckla ständigt vår verksamhet och kompetens. Vårt mål är att vår ansvarsfullhet är övergripande: ansvarsrapporteringen fungerar, etiken ligger på hög nivå och vi är pionjärer på miljöfrågor.

“Det har varit fint att se hur engagemanget, intresset och kompetensen när det kommer till hållbarhet och ansvarsfullhet har ökat vid Statskontoret i och med den andra rapporteringsomgången. Kärnteamet som ansvarar för rapporteringen har i stor utsträckning lyckats engagera vår personal i arbetet med att främja ansvarsfullhet och rapporteringen om detta”, säger generaldirektör Timo Laitinen och berömmer Statskontorets anställdas insats i ansvarsarbetet.

Bekanta dig med Statskontorets ansvarsrapport 2022 (på finska, PDF) >

Axplock ur ansvarsrapporten >

Läs mer om ansvarsfullhet vid Statskontoret >

Mer information

Projektchef Santtu Mäkinen, Santtu.Makinen(at)valtiokonttori.fi

Annat som anknyter till detta

◄ Alla nyheter