På denna sida hittar du information om Statskontorets meddelanden och andra publikationer samt kontaktuppgifter till kommunikation.

Pressmeddelanden och nyheter

Statskontoret använder informationstjänsten STT Info för sin mediekommunikation. Du hittar våra senaste meddelanden i Statskontorets nyhetsrum, där kan du även prenumerera meddelanden till din e-post.

STT nyhetsrum >

De senaste nyheterna från Statskontoret finns i vårt nyhetsarkiv.

Till nyhetsarkivet >

Statistik och rapporter

Statistik och rapporter om våra tjänster hittas här >

Nyhetsbrev och andra publikationer

Vi publicerar flera nyhetsbrev och andra publikationer i relation till olika ämnen.

Beställ publikationer här >

Begäran om information

Begäran om information och undersökningar som riktas till Statskontoret ska göras skriftligen till e-postadressen kirjaamo@valtiokonttori.fi eller per post till adressen Statskontoret, PB 14, 00054 Statskontoret.

Begäran om information till Statskontoret ska specificeras tillräckligt noggrant. På vår webbplats finns en beskrivning som hjälper individer och sammanslutningar att göra begäran om information till Statskontoret. Beskrivningen redogörs för vilka uppgifter Statskontoret förfogar över för att sköta ämbetsverkets uppgifter.

Anvisningar för specifiCering av en begäran om infoRmation hittas här >

Kontaktuppgifterna till Kommunikation

Tel. Kommunikation 0295 50 3007
Tel. växel 0295 50 2000
förnamn.efternamn (at) statskontoret.fi
viestinta@valtiokonttori.fi

Se kontaktuppgifterna till kommunikation mer i detalj här >