Statskontoret sammanställer statistik också om avgiftsbefrielser, egendom som tillfallit staten genom arv samt om testamenter.

Bekanta dig även:

Statskontorets API-portal