Statskontoret sammanställer statistik också om avgiftsbefrielser, egendom som tillfallit staten genom arv samt om testamenter.