Den här tillgänglighetsbeskrivningen gäller webbplatsen statskontoret.fi. Avaava Oy har utvärderat webbplatsens tillgänglighet.  Tillgänglighetsbeskrivningen har gjorts den 7 november 2019 och senast uppdaterad den 13 december 2023. Vi arbetar även ständigt för att förbättra tillgängligheten. Kontakta Statskontoret vid problem. Kontaktuppgifter finns på sidan https://www.valtiokonttori.fi/yhteystiedot/valtiokonttorin-yhteystiedot/.

Status för den digitala tjänstens tillgänglighet

Uppfyller de kritiska tillgänglighetskraven. Nedan listas de brister som iakttagits i tillgängligheten.

Orsaker till att bestämmelserna inte följs

Orimlig belastning. Vi arbetar ständigt för att förbättra tillgängligheten och korrigera bristerna.

Icke-tillgängligt innehåll i den digitala tjänsten (enlig WCAG-kriterierna)

1. Iakttagna

Webbplatsens färger uppfyller inte till alla delar kontrastkriterierna

På webbplatserna finns det text direkt på en bild.

Tillgänglighetskrav som inte uppfylls; 1.4.11 Kontraster för innehåll i icke-textformat 1.4.3 Kontrast (minimi)

Vissa knapparnas funktioner är bristfälliga med skärmläsare

Vissa knappar är osynliga för alla skärmläsarprogram eller en del av dem.

Tillgänglighetskrav som inte uppfylls; 1.3.1 Information och relationer

Bristfälliga textmotsvarigheter för bilder och scheman

Viktig information förmedlas inte i textmotsvarigheten bl.a. i statistiken. På många dekorativa sidor har man felaktigt inkluderat detaljerade textmotsvarigheter.

Tillgänglighetskrav som inte uppfylls; 1.1.1 Icke-textuellt innehåll

I statistiken används endast färger för att åtskilja uppgifterna.

Stapeldiagrammen skiljs åt utifrån färger.

Tillgänglighetskrav som inte uppfylls; 1.4.1 Användningen av färger

Brister i webbplatsens responsivitet

Statistikdiagrammen blir inte större då man förstorar dem med webbläsaren.

Tillgänglighetskrav som inte uppfylls; 1.4.10 Responsivitet

2. Ska hanteras

Brister i användningen av tangentbordet

Med tangentbordet kan man inte nå exempelvis statistiksidans menyer. Dessutom kan man fastna i statistiken med tangentbordet.

Tillgänglighetskrav som inte uppfylls; 2.1.1 Tangentbord, 2.1.2 Ingen tangentbordsfälla

Länkarnas rubriker är inte tillräckligt beskrivande

En del länkar har generiska namn fungerar inte lösryckta från sakhelheten, t.ex. ”Bekanta dig här” eller ”Läs mer”. Sådana länktitlar anger innehållstyper på webbplatsen automatiskt med samma namn.

Tillgänglighetskrav som inte uppfylls; 2.4.7 Synlig inriktning

PDF-filer

Det kan finnas brister i en del PDF-filers tillgänglighet.

Trasiga länkar

Några av länkarna till de äldsta nyheterna i webbplatsens nyhetsarkiv kan brytas.

3. Begriplighet

Yrkesjargong

På webbplatsen används delvis yrkesjargong som kanske inte är begriplig för alla användare.

Tillgänglighetskrav som inte uppfylls; 3.1.3 Ovanliga ord

4. Funktionssäkerhet

Material producerat av andra instanser

Statskontoret ansvarar inte för funktionen hos innehåll producerat av andra instanser som en del av vår webbplats. Sådant här innehåll är bl.a. innehåll som visas från Suomi.fi-servicedatalagret via gränssnittet.

Allt annat otillgängligt innehåll och dess brister

Power BI-rapporter uppfyller inte alla tillgänglighetskrav och deras användning med skärmläsare kräver stor kännedom. Vi förbättrar tillgängligheten för Power BI-rapporter när utvecklingen av programvaruleverantörens applikationer möjliggör det.

Omfattas inte av lagstiftningen

Webbplatsen innehåller pdf- och Word-filer som publicerats före 23.9.2018 och som inte uppfyller alla tillgänglighetskriterier.

Statskontorets YouTube-kanal har videor publicerade före 23 september 2020 som inte omfattas av lagen och som alla inte har undertexter.

Statskontorets Facebook-, Twitter- och Instagramkonton har också innehåll som publicerats före 23.9.2020 som inte uppfyller kraven i lagstiftningen: bilder som saknar alternativa bildbeskrivningar eller videor utan undertexter eller beskrivande tolkning.

Respons och anmälan om tillgänglighetsbrister

Du kan ge respons om webbplatsens tillgänglighet med webbplatsen www.valtiokonttori.fi:s responsblankett eller per e-post på adressen viestinta(at)valtiokonttori.fi.

Tillsynsmyndighet

Om du upptäcker tillgänglighetsproblem på webbplatsen ska du först ge oss, alltså webbplatsens administratörer, respons. Kontaktuppgifterna finns på sidan https://www.valtiokonttori.fi/yhteystiedot/valtiokonttorin-yhteystiedot/. Svaret kan dröja 14 dygn. Om du inte är nöjd med det svar du får eller om du inte får något svar alls inom två veckor kan du göra en anmälan till Regionförvaltningsverket i Södra Finland. På Regionförvaltningsverket i Södra Finlands webbplats anges noggrant hur du kan göra överklagan och hur ärendet behandlas.

Tillsynsmyndighetens kontaktinformation

Regionförvaltningsverket i Södra Finland Enheten för tillsyn av tillgänglighet www.saavutettavuusvaatimukset.fi saavutettavuus(at)avi.fi telefonnummer växeln 0295 016 000