Den här tillgänglighetsbeskrivningen gäller webbplatsen valtiokonttori.fi och har gjorts den 7 november 2019. Avaava Oy har utvärderat webbplatsens tillgänglighet Vi arbetar även ständigt för att förbättra tillgängligheten. Kontakta Statskontoret vid problem. Kontaktuppgifter finns på sidan https://www.valtiokonttori.fi/yhteystiedot/valtiokonttorin-yhteystiedot/.

Status för den digitala tjänstens tillgänglighet

Uppfyller de kritiska tillgänglighetskraven. Nedan listas de brister som iakttagits i tillgängligheten.

Orsaker till att bestämmelserna inte följs

Orimlig belastning. Vi arbetar ständigt för att förbättra tillgängligheten och korrigera bristerna. Måltidtabellen för korrigeringarna är våren 2020.

Icke-tillgängligt innehåll i den digitala tjänsten (enlig WCAG-kriterierna)

1. Iakttagna

Webbplatsens färger uppfyller inte till alla delar kontrastkriterierna

På webbplatserna finns det text direkt på en bild.

Tillgänglighetskrav som inte uppfylls; 1.4.11 Kontraster för innehåll i icke-textformat 1.4.3 Kontrast (minimi)

Navigeringsmenyerna och knapparnas funktioner är bristfälliga med skärmläsare

Navigeringsmenyn uppe på sidan kan inte iakttas med alla skärmläsare. Flera knappar (t.ex. ”Filtrera tjänster”) är osynliga för alla skärmläsarprogram eller en del av dem.

Tillgänglighetskrav som inte uppfylls; 1.3.1 Information och relationer

Bristfälliga textmotsvarigheter för bilder och scheman

Viktig information förmedlas inte i textmotsvarigheten bl.a. i statistiken och organisationsschemat. På många dekorativa sidor har man felaktigt inkluderat detaljerade textmotsvarigheter.

Tillgänglighetskrav som inte uppfylls; 1.1.1 Icke-textuellt innehåll

I statistiken används endast färger för att åtskilja uppgifterna.

Stapeldiagrammen skiljs åt utifrån färger.

Tillgänglighetskrav som inte uppfylls; 1.4.1 Användningen av färger

Brister i webbplatsens responsivitet

I en del fall blöder innehållet ut från området då sidan förstoras mycket. Statistikdiagrammen blir inte större då man förstorar dem med webbläsaren.

Tillgänglighetskrav som inte uppfylls; 1.4.10 Responsivitet

2. Ska hanteras

Tangentbordets fokus är inte tillräckligt synligt

Stilen för tangentbordets fokus är webbläsarens standardstil. På många ställen, till exempel kring mörka knappar, är fokus inte tillräckligt för att visa var fokuset ligger.

Tillgänglighetskrav som inte uppfylls; 2.4.7 Synlig inriktning

Brister i användningen av tangentbordet

Med tangentbordet kan man inte nå exempelvis statistiksidans menyer eller länkarna till de sociala medierna. Dessutom kan man fastna i statistiken med tangentbordet.

Tillgänglighetskrav som inte uppfylls; 2.1.1 Tangentbord, 2.1.2 Ingen tangentbordsfälla

Länkarnas rubriker är inte tillräckligt beskrivande

En del länkar har generiska namn fungerar inte lösryckta från sakhelheten, t.ex. ”Bekanta dig här” eller ”Läs mer”.

Tillgänglighetskrav som inte uppfylls; 2.4.7 Synlig inriktning

PDF-filer

Det kan finnas brister i en del PDF-filers tillgänglighet

Trasiga länkar

En del av webbplatsens länkar är trasiga. Detta korrigeras som bäst.

3. Begriplighet

Yrkesjargong

På webbplatsen används delvis yrkesjargong som kanske inte är begriplig för alla användare.

Tillgänglighetskrav som inte uppfylls; 3.1.3 Ovanliga ord

4. Funktionssäkerhet

Material producerat av andra instanser

Statskontoret ansvarar inte för funktionen hos innehåll producerat av andra instanser som en del av vår webbplats. Sådant här innehåll är bl.a. innehåll som visas från Suomi.fi-servicedatalagret via gränssnittet och statistik skapad med Microsoft PowerBI.

Respons och anmälan om tillgänglighetsbrister

Du kan ge respons om webbplatsens tillgänglighet med webbplatsen www.valtiokonttori.fi:s responsblankett eller per e-post på adressen viestinta(at)valtiokonttori.fi.

Tillsynsmyndighet

Om du upptäcker tillgänglighetsproblem på webbplatsen ska du först ge oss, alltså webbplatsens administratörer, respons. Kontaktuppgifterna finns på sidan https://www.valtiokonttori.fi/yhteystiedot/valtiokonttorin-yhteystiedot/. Svaret kan dröja 14 dygn. Om du inte är nöjd med det svar du får eller om du inte får något svar alls inom två veckor kan du göra en anmälan till Regionförvaltningsverket i Södra Finland. På Regionförvaltningsverket i Södra Finlands webbplats anges noggrant hur du kan göra överklagan och hur ärendet behandlas.

Tillsynsmyndighetens kontaktinformation

Regionförvaltningsverket i Södra Finland Enheten för tillsyn av tillgänglighet www.saavutettavuusvaatimukset.fi saavutettavuus(at)avi.fi telefonnummer växeln 0295 016 000