Hoppa innehåll


E-plattformen för ersättningstjänster

 • Genom e-plattformen för ersättningstjänster får du tillgång till följande skadeanmälan:

  – anmälan om brottsskada – ersättningsansökan
  – anmälan om statstjänstemannens reseskada utomlands – ersättningsansökan
  – anmälan om tjänstgöringsrelaterad olycka eller sjukdom till bevärings- eller civiltjänstepliktig, krishanteringspersonal, reservist – ersättningsansökan (vid skada eller sjukdom som besvärar efter avslutandet av tjänsten)
  – svara på begäran om tilläggsuppgifter eller korrigera felaktig information som redan tillhandahållits i e-tjänsten, bl.a. ändrat kontonummer
  – ansökan om kostnadsstöd och anmälan om tilläggsuppgifter                                                  – Ansökan om ersättning för stängning och anmälan om tilläggsuppgifter                               – Evenemangsgarantiansökan och anmälan om tilläggsuppgifter

  Till e-tjänstplattformen av ersättningstjänster > 

  Välj språket i tjänstens övre högra hörn.