Hoppa innehåll


E-plattformen för ersättningstjänster

 • Genom e-plattformen för ersättningstjänster får du tillgång till följande skadeanmälan:

  -anmälan om brottsskada – ersättningsansökan
  -anmälan om statstjänstemannens reseskada utomlands – ersättningsansökan
  -anmälan om tjänstgöringsrelaterad olycka eller sjukdom till bevärings- eller civiltjänstepliktig, krishanteringspersonal, reservist – ersättningsansökan (vid skada eller sjukdom som besvärar efter avslutandet av tjänsten)
  -svara på begäran om tilläggsuppgifter eller korrigera felaktig information som redan tillhandahållits i e-tjänsten, bl.a. ändrat kontonummer

  -ansökan om kostnadsstöd och anmälan om tilläggsuppgifter; ansökningsperioden löper ut 31 augusti 2020.

  Till e-tjänstplattformen av ersättningstjänster >    Välj språket i tjänstens övre högra hörn.