Alla öppna gränssnitt som Statskontoret upprätthåller har sammanställts på Statskontorets API-portalen som finns på adressen avoindata.tutkihallintoa.fi.

Via gränssnittsportalen får du information om bland annat statens ekonomi, personal och verksamhet, kommunekonomin samt om statsskuld och finansierings- och lånetjänster. Beskrivningar av gränssnitten samt anvisningar för användningen av varje gränssnitt finns i portalen. Gränssnitten är tillgängliga för alla. Du kan bekanta dig med färdiga visualiserade rapporter om information om kommuner, samkommuner, Finlands regioner samt staten på tjänsten Granskaförvaltningen.fi.

Bekanta dig med Statskontorets API-portal >

Bekanta dig med visualiserade rapporter på Granskaförvaltningen.fi >