På denna sida hittar du en lista med kontaktuppgifter för finansierings- och lånetjänster grupperade efter tjänster.

Observera även vår servicespecifika kundservicetid. Vi uppmuntrar dig att kontakta via e-post först.

Utlåning

Biträdande direktör Sanna Pälsi, tfn. 0295 50 2210
Sekreterare Birgitta Reinikainen, tfn. 0295 50 2395

Telefontjänst vardagar kl. 10.00–12.00
Fax: 0295 50 3801

Juridik

Chefjurist Marika Rinnemaa, tfn. 0295 50 3371
Jurist Soile Karttunen, tfn. 0295 50 3313

Systemförvaltning

Utveckling av tillämpningar och huvudanvändaruppgifter

Ekonomi-inspektör Sari-Marja Piiroinen, tfn. 0295 50 2524
Kreditexpert Maritta Rignel, tfn. 0295 50 2507
Systemspecialist Mirva Heiskanen, tfn. 0295 50 2025

SART-datasystemet
Telefon 0295 50 3015
E-post sart(at)statskontoret.fi

Bostadskrediter och kredittjänster

Kreditchef Jari Häkkinen, tfn. 0295 50 2080

Aravalån

Säkerheter, fusioner, överföring av lån, begränsningar

Kundtjänst:
Telefon 0295 50 3030 (vardagar kl. 10.00–12.00)
E-post aravalan(at)statskontoret.fi

Finansieringsexpert Tuula Kortelammi, tfn. 0295 50 2549

Anpassade finansieringslösningar

Ekonomiska stödåtgärder och finansieringslösningar för hyreshussamfund, konverteringsborgen, riskhantering, företagssaneringar, skuldsaneringar, indrivning

Kundtjänst:
Telefon 0295 50 3020 (vardagar kl. 10.00–12.00)
E-post aravalan(at)statskontoret.fi

Kreditexpert Eeva Jäske, tfn. 0295 50 2008
Kreditexpert Tuija Käckman, tfn. 0295 50 2767
Finanseringöverinspektör Pertti Qvintus, tfn. 0295 50 2505
Finansieringsexpert Eero Karjalainen, tfn. 0295 50 2583
Finansieringsexpert Riikka Saaranen, tfn. 0295 50 3381
Finansieringsexpert Marjo Terävä, tfn. 0295 50 2538
Finansieringsexpert Elina Vanhanen, tfn. 0295 50 3339
Finansieringsexpert Mari Selviranta, tfn. 0295 50 2015

Kredittjänster

Betalningsrörelse, in- och utbetalningar, kundtjänst

Kundtjänst:
Telefon 0295 50 2520 (vardagar kl. 10.00–12.00)
E-post luottopalvelu(at)statskontoret.fi

Chef för kredittjänster Tuija Köninki, tfn. 0295 50 2548
Kreditsekreterare Päivi Linsén, tfn. 0295 50 2477
Kreditsekreterare Tea Niemelä, tfn. 0295 50 2032

Statsborgen och specialkrediter

Kreditchef Mirkka Luoma, tfn. 0295 50 2515

Räntestöd och statsborgen

BSP-lån, andra räntestödslån, statsborgen

Kundtjänst:
Telefon 0295 50 2248 (vardagar kl 10.00–12.00)
E-post korkotuki(at)statskontoret.fi

Jurist Reetta Auno (tjänsteledig), tfn. 0295 50 3372
Finansieringsexpert Maria-Elisa Eerikäinen, tfn. 0295 50 2510
Kreditsekreterare Katariina Leskinen, tfn. 0295 50 3043
Överinspektör Anne-Mari Raja-aho, tfn. 0295 50 2517
Finansieringssekreterare Pia Saaristo, tfn. 0295 50 2569
Jurist Monika Vainio, tfn. 0295 50 2131
Kreditsekreterare Jenny Sobott, tfn. 0295 50 2006

Företagslån

Produktutvecklingslån, affärsverkslån

Kundtjänst:
Telefon 0295 50 2530 (vardagar kl. 10.00–12.00)
E-post yritysluotot(at)statskontoret.fi

Indrivningssekreterare Eija Kautto, tfn. 0295 50 2424
Finansieringssekreterare Kirsi Ranki, tfn. 0295 50 2428
Inspektör Hannamari Halli, tfn. 0295 50 2016

Landsbygdskrediter

Köpeskillingsfordran, skoltlån, jordförbättringslån, skogsförbättringslån, lån för grundtorrläggning, nyskifteslån

Kundtjänst:
Telefon 0295 50 3010 (vardagar kl. 10.00–12.00)
E-post maaseutuluotot(at)statskontoret.fi

Ekonomi-inspektör Maarit Toivettula, tfn. 0295 50 2523
Inspektör Tanja Helminen, puh. 0295 50 2029