På denna sida hittar du en lista med kontaktuppgifter för finansierings- och lånetjänster grupperade efter tjänster. Telefontjänsten är öppen vardagar kl. 10.00–12.00.

Vänligen observera också vår tjänstespecifika kundtjänsttid. Vi uppmuntrar dig att kontakta via e-post först.

Kostnader för samtal och köer kommer att vara i enlighet med uppringarens egen operatörs lokala nätverk och mobiltelefonavgift. Dessutom kan operatören ta ut en separat minutavgift, eftersom nummer som börjar med 029 vanligtvis inte ingår i telefonabonnemang. Statskontoret tar inte ut några tilläggs- eller serviceavgifter för samtal. Tyvärr är det inte möjligt att skicka textmeddelanden till gemensamma servicenummer.

Kunder med aravalån och produktutvecklingslån får via lånekundernas e-tjänst avgiftsfritt tillgång till bland annat kontoutdrag samt intyg över säkerheter och insättningar. Kunden kan även ge sitt företags eller samfunds bokföringsbyrå rättigheter till tjänsten så att byrån kan söka fram kontoutdrag för bokslut.

Logga in till tjänsten >

Utlåning

Biträdande direktör Sanna Pälsi, tfn. 0295 50 2210

Juridik

Chefjurist Marika Rinnemaa, tfn. 0295 50 3371
Jurist Emmi Lehtinen, tfn. 0295 50 2038
Jurist Alexandra Renwall, tfn. 0295 50 2097

Systemförvaltning

Utveckling av tillämpningar och huvudanvändaruppgifter

Gruppchef Mirva Suoknuuti, tfn. 0295 50 2025
Utvecklingschef Eero Valli, tfn. 0295 50 2583
Applikationsexpert Sari-Marja Piiroinen, tfn. 0295 50 2524
Systemspecialist Pia Saaristo, tfn. 0295 50 2569

Aravalån

Säkerheter, fusioner, överföring av lån, begränsningar
Ekonomiska stödåtgärder och finansieringslösningar för hyreshussamfund, konverteringsborgen, riskhantering, skuldsaneringar, indrivning

Kreditchef Jari Häkkinen, tfn. 0295 50 2080

Kundtjänst:
Telefon 0295 50 3030 (vardagar kl. 10.00–12.00)
E-post aravalan(at)statskontoret.fi

Finansieringsexpert Marjo Terävä, tfn. 0295 50 2538
Finansieringsexpert Elina Vanhanen, tfn. 0295 50 3339
Finansieringsexpert Pipsa Kotamäki, tfn. 0295 50 2144
Finansieringsexpert Jonna Reilimo, tfn. 0295 50 2399
Finansieringsexpert Eeva Jäske, tfn. 0295 50 2008
Finansieringsexpert Tuija Käckman, tfn. 0295 50 2767
Säkerhetexpert Henriikka Samuelsson, tfn. 0295 50 2078
Finansieringsexpert Mari Selviranta (jobbrotation

BSP-lån och borgen

Kreditchef Soile Karttunen, tfn. 0295 50 3313

Kundtjänst:
Telefon 0295 50 2248 (vardagar kl 10.00–12.00)
E-post bsp(at)statskontoret.fi

BSP-tillsyn:
E-post asp.valvonta(at)statskontoret.fi

Kreditexpert Jenny Laakso, tfn. 0295 50 2006
Kreditsekreterare Katariina Leskinen, tfn. 0295 50 3043
Kreditinspektör Anne Kostamo, tfn. 0295 50 2040
Kreditinspektör Jani Kuusisto, tfn. 0295 50 2254
Kreditinspektör Mirka Ketola, tfn. 0295 50 2099
Kreditinspektör Julius Rauramaa, tfn. 0295 50 2194
Projektexpert Heidi Halminen, tfn. 0295 50 2134
Projektexpert Ville Hussi, tfn. 0295 50 2138

Statsborgen och specialkrediter

Kreditchef Mirkka Luoma, tfn. 0295 50 2515

Räntestöd och statsborgen

Kundtjänst:
E-post korkotuki(at)statskontoret.fi

Finansieringsexpert Jenni Hakulinen, tfn. 0295 50 2213
Finansieringsexpert Lauri Tähtinen, tfn. 0295 50 2012
Finansieringsexpert Sonja Nivala, tfn. 0295 50 2189
Kreditinspektör Anna-Riikka Saastamoinen, tfn. 0295 50 2177
Kreditinspektör Jenna Juntunen, tfn. 0295 50 2103
Kreditinspektör Noora Mansikka, tfn. 0295 50 2084
Kreditinspektör Linda Öhman, tfn. 0295 50 2071

Landsbygdskrediter

Köpeskillingsfordran, skoltlån, jordförbättringslån, skogsförbättringslån, lån för grundtorrläggning, nyskifteslån

Kundtjänst:
Telefon 0295 50 3010 (vardagar kl. 10.00–12.00)
E-post maaseutuluotot(at)statskontoret.fi

Ekonomi-inspektör Maarit Toivettula, tfn. 0295 50 2523
Kreditinspektör Tanja Helminen, puh. 0295 50 2029

Kredittjänster

Betalningsrörelse, in- och utbetalningar, kundtjänst

Kundtjänst:
Telefon 0295 50 2520 (vardagar kl. 10.00–12.00)
E-post luottopalvelu(at)statskontoret.fi

Kreditsekreterare Päivi Linsén, tfn. 0295 50 2477
Kreditsekreterare Tea Niemelä, tfn. 0295 50 2032

Företagslån

Kreditchef Hannele Leander tfn. 0295 50 2172
Kreditchef Maria-Elisa Eerikäinen (tjänstledig)

Produktutvecklingslån, affärsverkslån

Kundtjänst:
Telefon 0295 50 2530 (vardagar kl. 10.00–12.00)
E-post yritysluotot(at)statskontoret.fi

Finansieringsexpert Riikka Saaranen, tfn. 0295 50 3381
Finansieringssekreterare Saana Inberg, tfn. 0295 50 2160
Kreditsekreterare Kertu Martinson-Harri, tfn. 0295 50 2396
Finansieringssekreterare Salla Takanen (tjänstledig)

 

 • Ledningsgruppen av Finansierings division

  Mika Arola, tf. divisionschef, biträdande direktör Risker och strategi
  Sanna Pälsi, biträdande direktör Utlåning
  Anu Sammallahti, biträdande direktör Likviditet och upplåning
  Juha Savolainen, biträdande direktör Portföljförvaltning
  Jan Kortesuo, biträdande direktör Finansinformationsförvaltning och Back Office
  Tiina Heinilä, kommunikationsexpert

  E-postadresser är av formatet förnamn.efternamn@statskontoret.fi