På denna sida hittar du en lista med kontaktuppgifter för finansierings- och lånetjänster grupperade efter tjänster. Telefontjänsten är öppen vardagar kl. 10.00–12.00.

Observera även vår servicespecifika kundservicetid. Vi uppmuntrar dig att kontakta via e-post först.

Kunder med aravalån och produktutvecklingslån får via lånekundernas e-tjänst avgiftsfritt tillgång till bland annat kontoutdrag samt intyg över säkerheter och insättningar. Kunden kan även ge sitt företags eller samfunds bokföringsbyrå rättigheter till tjänsten så att byrån kan söka fram kontoutdrag för bokslut.

Logga in till tjänsten >

Utlåning

Biträdande direktör Sanna Pälsi, tfn. 0295 50 2210

Juridik

Chefjurist Marika Rinnemaa, tfn. 0295 50 3371
Jurist Hannele Leander tfn. 0295 50 2172
Jurist Emmi Lehtinen, tfn. 0295 50 2038
Jurist Alexandra Renwall, tfn. 0295 50 2097

Systemförvaltning

Utveckling av tillämpningar och huvudanvändaruppgifter

Gruppchef Mirva Heiskanen, tfn. 0295 50 2025
Utvecklingschef Eero Valli, tfn. 0295 50 2583
Applikationsexpert Sari-Marja Piiroinen, tfn. 0295 50 2524
Systemspecialist Pia Saaristo, tfn. 0295 50 2569

Bostadskrediter och kredittjänster

Kreditchef Jari Häkkinen, tfn. 0295 50 2080

Aravalån

Säkerheter, fusioner, överföring av lån, begränsningar
Ekonomiska stödåtgärder och finansieringslösningar för hyreshussamfund, konverteringsborgen, riskhantering, skuldsaneringar, indrivning

Kundtjänst:
Telefon 0295 50 3030 (vardagar kl. 10.00–12.00)
E-post aravalan(at)statskontoret.fi

Finansieringsexpert Riikka Saaranen, tfn. 0295 50 3381
Finansieringsexpert Marjo Terävä, tfn. 0295 50 2538
Finansieringsexpert Elina Vanhanen (jobbrotation)
Finansieringsexpert Mari Selviranta (jobbrotation)
Finansieringsexpert Jonna Reilimo, tfn. 0295 50 2399
Kreditexpert Eeva Jäske, tfn. 0295 50 2008
Kreditexpert Tuija Käckman, tfn. 0295 50 2767
Praktikant Milla Frantti, tfn. 0295 50 2135

Kredittjänster

Betalningsrörelse, in- och utbetalningar, kundtjänst

Kundtjänst:
Telefon 0295 50 2520 (vardagar kl. 10.00–12.00)
E-post luottopalvelu(at)statskontoret.fi

Chef för kredittjänster Tuija Köninki, tfn. 0295 50 2548
Kreditsekreterare Päivi Linsén, tfn. 0295 50 2477
Kreditsekreterare Tea Niemelä, tfn. 0295 50 2032

BSP-lån och borgen

Kreditchef Soile Karttunen, tfn. 0295 50 3313

Kundtjänst:
Telefon 0295 50 2248 (vardagar kl 10.00–12.00)
E-post bsp(at)statskontoret.fi

Kreditexpert Jenny Laakso, tfn. 0295 50 2006
Kreditexpert Joona Stenroos, tfn. 0295 50 2076
Kreditexpert Arttu Jokinen (tjänsteledig)
Kreditsekreterare Katariina Leskinen, tfn. 0295 50 3043
Kreditsekreterare Kertu Martinson, tfn. 0295 50 2396
Kreditinspektör Anne Kostamo, tfn. 0295 50 2040
Kreditinspektör Jani Kuusisto, tfn. 0295 50 2254
Praktikant Jenna Juntunen, tfn. 0295 50 2103
Projektexpert Heidi Halminen, tfn. 0295 50 2134
Projektexpert Ville Hussi, tfn. 0295 50 2138
Projektexpert Teemu Turkki, tfn. 0295 50 2139

Statsborgen och specialkrediter

Kreditchef Mirkka Luoma, tfn. 0295 50 2515

Räntestöd och statsborgen

Kundtjänst:
E-post korkotuki(at)statskontoret.fi

Jurist Reetta Auno (tjänsteledig)
Finansieringsexpert Jenni Hakulinen, tfn. 0295 50 2213
Finansieringsexpert Lauri Tähtinen, tfn. 0295 50 2012
Finansieringsexpert Sonja Nivala, tfn. 0295 50 2189
Kreditinspektör Anna-Riikka Saastamoinen, tfn. 0295 50 2177

Landsbygdskrediter

Köpeskillingsfordran, skoltlån, jordförbättringslån, skogsförbättringslån, lån för grundtorrläggning, nyskifteslån

Kundtjänst:
Telefon 0295 50 3010 (vardagar kl. 10.00–12.00)
E-post maaseutuluotot(at)statskontoret.fi

Ekonomi-inspektör Maarit Toivettula, tfn. 0295 50 2523
Kreditinspektör Tanja Helminen, puh. 0295 50 2029

Företagslån

Kreditchef Maria-Elisa Eerikäinen, tfn. 0295 50 2510

Produktutvecklingslån, affärsverkslån

Kundtjänst:
Telefon 0295 50 2530 (vardagar kl. 10.00–12.00)
E-post yritysluotot(at)statskontoret.fi

Indrivningssekreterare Eija Kautto, tfn. 0295 50 2424
Finansieringssekreterare Saana Inberg, tfn. 0295 50 2160
Kreditexpert Hannamari Halli, tfn. 0295 50 2016