Ekonomitjänster

Statskontoret utfärdar bland annat föreskrifter och anvisningar till bokföringsenheterna. Om din bokföringsenhets kontaktperson –  ekonomichef eller motsvarande eller kontaktpersoner för statliga fonder utanför budgeten – ändras, meddela om ändringen till kkp@valtiokonttori.fi

Betalningsrörelsetjänster

Statskontoret ansvarar bland annat för styrning avseende bokföringsenheternas betalningsrörelse. Du kan anmäla nya kontaktpersoner enligt föreskriften (VK/758/00.00.00.01/2019) till maksuliike@valtiokonttori.fi

Nätbetalning

Du kan anmäla nya kontaktpersoner för Suomi.fi-betalningar till verkkomaksaminen@valtiokonttori.fi

Kommunservice

Kommuner och samkommuner skickar sina ekonomidata till datatjänsten för Statskontorets Kommunservice. Om din kommuns kontaktperson ändras, meddela om ändringen till kuntadata@valtiokonttori.fi

Analystjänster

Statskontoret har till uppgift att främja styrning av statsförvaltningen på basis av data. Vi har också hand om nätverket för koncerninformation. Om er kontaktperson ändras, kan du meddela om ändringen till analysointipalvelu@valtiokonttori.fi

Mer information om behandlingen av personuppgifter finns i dataskyddsbeskrivningen på denna sida >