Kundtjänst - Avgiftsbefrielse

Kundtjänstens telefonservicetid må–fr 08.00–16.15

Kundtjänst - Försummelseavgift avseende arbetsolycksfallsförsäkring för arbetsgivare

Kundtjänstens telefonservicetid må–fr 09.00–12.00

Kundtjänst - Försummelseavgift för pensionsförsäkring

Kundtjänstens telefonservicetid ma-pe 09.00-12.00

Kundtjänst - Försummelseavgift för trafikförsäkringen

Kundtjänstens telefonservicetid må–fr 09.00–12.00

Kundtjänst - Kvarlåtenskap efter personer som avlidit utan arvingar

Kundtjänstens telefonservicetid må–fr 09.00–16.15

Kundtjänst – Försummelseavgift - pensionsförsäkring