Finansiering-division: [email protected]

Divisionschef Teppo Koivisto, tfn 0295 50 2550
Finansieringsassistent Sonja Pakola, tfn 0295 50 2140

Ledande jurist Aino Saarilahti, tfn 0295 50 3110
Jurist Antti Hietala, tfn 0295 50 3344

Likviditet och upplåning

Upplåning och investerarrelationer
Biträdande direktör Anu Sammallahti, tfn 0295 50 2575

Likviditetsförvaltning
Finansieringschef Mika Tasa, tfn 0295 50 2552

Portföljförvaltning
Biträdande direktör Juha Savolainen, tfn 0295 50 2905
Finansieringschef Petri Piippo, tfn 0295 50 2476

Risker och strategi

Biträdande direktör Mika Arola, tfn 0295 50 2604

Back Office
Finansieringschef Taina Nissinen, tfn 0295 50 2580

Riskkontroll
Finansieringschef John Rogers, tfn 0295 50 2656

Informationstjänst
Informationschef Niina Lempinen, tfn 0295 50 2565
[email protected]

Finans IT
Dataadministrationschef Santtu Seppälä, tfn 0295 50 2650

Kommunikation
Kommunikationsexpert Tiina Heinilä, tfn 0295 50 2229

Lån, räntestöd och statsborgen

Kontaktuppgifter för finansierings- och lånetjänster >