Finansiering-division: finansiering@statskontoret.fi
tf. Divisionschef Mika Arola, tfn 0295 50 2604

Likviditet och upplåning

Upplåning och investerarrelationer
Biträdande direktör Anu Sammallahti, tfn 0295 50 2575

Likviditetsförvaltning
Finansieringschef Mika Tasa, tfn 0295 50 2552

Kommunikation
Kommunikationsexpert Tiina Heinilä, tfn 0295 50 2229

Portföljförvaltning

Biträdande direktör Juha Savolainen, tfn 0295 50 2905
Finansieringschef Petri Piippo, tfn 0295 50 2476

Finans IT och Back Office

Biträdande direktör Jan Kortesalo, tfn 0295 50 2375

Finans IT
Dataadministrationschef Santtu Seppälä, tfn 0295 50 2650

Back Office
Finansieringschef Taina Nissinen, tfn 0295 50 2580

Risker och strategi

Biträdande direktör Mika Arola, tfn 0295 50 2604

Riskkontroll
Finansieringschef John Rogers, tfn 0295 50 2656

Informationstjänst
Informationschef Niina Lempinen, tfn 0295 50 2565
ra.tietopalvelu@statskontoret.fi

Juridik

Chefjurist Aino Saarilahti, tfn 0295 50 3110
Jurist Henri Jaakkola, tfn 0295 50 2310
Jurist Mubarak Omer, tfn 0295 50 2095

Lån, räntestöd och statsborgen

Kontaktuppgifter för finansierings- och lånetjänster >

Kostnader för samtal och köer kommer att vara i enlighet med uppringarens egen operatörs lokala nätverk och mobiltelefonavgift. Dessutom kan operatören ta ut en separat minutavgift, eftersom nummer som börjar med 029 vanligtvis inte ingår i telefonabonnemang. Statskontoret tar inte ut några tilläggs- eller serviceavgifter för samtal. Tyvärr är det inte möjligt att skicka textmeddelanden till gemensamma servicenummer. Vänligen observera också vår tjänstespecifika kundtjänsttid.