Lediga arbetsplatserAnnonser om lediga tjänster på Statskontoret finns på denna sida, på statens webbplats för lediga arbetsplatser (www.valtiolle.fi) och på webbplatsen för arbets- och näringstjänster (te-palvelut.fi). I de flesta fall annonserar vi också i Helsingin Sanomat, där statens gemensamma Vaikuta valtiolla -annonser  publiceras i avdelningen Avoimet virat efter platsannonserna. Tjänster kan också utannonseras på Oikotie och i relevanta branschtidningar. Tjänsterna kan sökas på det sätt som anges i annonsen.

Du kan också lämna in en öppen ansökan. Du bör dock observera att du endast kan söka praktik- och sommararbetsplatser med en öppen ansökan. Vid tillsättande av tjänster kan vi inte beakta öppna ansökningar.

I en öppen ansökan ska du berätta vilka typer av uppgifter du är intresserad av och vilken kompetens du kan erbjuda oss. Bifoga din meritförteckning till din ansökan.

Distansarbete i Statskontoret

Distansarbete är möjligt i de allra flesta Statskontorets funktioner. Anpassningen av distansarbete för uppgiften, mängden distansarbete, tider osv. är alltid överenskommet för uppgift. Det är värt att kontakta en rekryterande handledare som kan berätta om lämpligheten av distansarbete i den uppgiften som söks.

Beställ information om lediga arbetsplatser på Statskontoret som RSS-flöde här >