Statskontoret sammanställer statistik om utlåning, räntestöd och statsborgen.
Mer information om statistiken finns under knappen för fler alternativ (…) i det övre högra hörnet. Uppgifterna kan även överföras till Excel eller sparas i csv-format.

Om ingen inbäddad statistik syns i din webbläsare, läs igenom Snabbinstruktionerna om Power BI-kakorna.

Bekanta dig även:

Statskontorets API-portal