Statskontoret sammanställer statistik om utlåning, räntestöd och statsborgen.
Mer information om statistiken finns under knappen för fler alternativ (…) i det övre högra hörnet. Uppgifterna kan även överföras till Excel eller sparas i csv-format.