Statskontoret inledde sin verksamhet 1876Kejsar Alexander II

”Hans majestät Kejsaren hade insett att förorda, att för administration och skötsel av statslagrets penningmedel, i den mån som de inte var bestämda till någon annan myndighet, skulle grundas ett särskilt ämbetsverk under namnet Finlands statskontor.”

På bilden en del av G. Bothmans målning av Alexander II från 1850, olja på duk, ur Helsingfors universitetsmuseums samlingar.

Under årens lopp har Statskontoret varit med om att utveckla och förändra statsförvaltningen och samhället. Här berättar vi om några av de viktigaste milstolparna i Statskontorets historia, de överdirektörer och generaldirektörer som lett ämbetsverket samt några roliga anekdoter från gångna år.

Statskontoret fyllde 140 år 2016

År 2016 firade vi Statskontorets 140-årsjubileum. I denna historik berättar vi mer om bland annat vilka uppgifter vårt ämbetsverk har skött under decenniernas lopp och hur de har varit kopplade till olika skeden i Finlands historia. Videomaterialet illustrerar olika skeden i vår historia från 50-talet till i dag.

Presentationen innehåller ljud och videoklipp. Vi rekommenderar att du använder hörlurar.

Välkommen att lära dig mer om vår historia!

Omslagsbild till Statskontorets 140-årsjubileumsalbum

I detta jubileumsalbum har vi samlat några smakbitar från vår historia på finska, var så god! >