Statskontoret sammanställer statistik om ersättnings- och skadetjänster. Mer information om statistiken finns under knappen för Fler alternativ (…) i det övre högra hörnet. Uppgifterna kan även överföras till Excel eller sparas i csv-format.

Om ingen inbäddad statistik syns i din webbläsare, läs igenom Snabbinstruktionerna om Power BI-kakorna.

Mer information om statistiken på denna sida du kan fråga från kansalaispalvelut.tilastot@valtiokonttori.fi

Bekanta dig även:

Statistik om andra ersättnings- och skadetjänster:

Olycksfall i arbetet och i militärtjänst >
Trafikskador >
Övriga olycksfall som inträffat statens tjänstemän >

Statistik om finansierings- och lånetjänster >
Statistik om den offentliga förvaltningen >
Statistik om övriga tjänster >