Statskontoret består av divisioner och två stödfunktioner. Stödfunktionerna är Förvaltning och utveckling samt Informationsförvaltning. Statskontoret leds av en generaldirektör. Den interna revisionen är oberoende av den övriga organisationen och stödjer ledningen för Statskontoret och dess divisioner i uppfyllandet av deras mål.

Besöksadress:
Sörnäs strandväg 13, 00530 Helsingfors

Postadress:
PB 14
00054 STATSKONTORET

Telefonväxel 0295 50 2000
Fax 0295 50 3333

E-post: förnamn.släktnamn(at)statskontoret.fi

Kostnader för samtal och köer kommer att vara i enlighet med uppringarens egen operatörs lokala nätverk och mobiltelefonavgift. Dessutom kan operatören ta ut en separat minutavgift, eftersom nummer som börjar med 029 vanligtvis inte ingår i telefonabonnemang. Statskontoret tar inte ut några tilläggs- eller serviceavgifter för samtal. Tyvärr är det inte möjligt att skicka textmeddelanden till gemensamma servicenummer. Vänligen observera också vår tjänstespecifika kundtjänsttid.

 • General direktör

  General direktör Liisa Räsänen, tfn 0295 50 2200
  Assistent Outi Ikonen, tfn 0295 50 2201

 • Förvaltning och utveckling

  Divisionschef Mikko Kangaspunta, tfn 0295 50 2277L
  Assistent, tfn 0295 50 3001

  Förvaltning
  Biträdande direktör Anne Laine-Salminen, tfn 0295 50 2910

  Personal
  Biträdande direktör Lea Hartikainen, tfn 0295 50 2467

  Ekonomi
  Biträdande direktör Tarja Laine, tfn 0295 50 2223

  Riskhantering
  Riskchef Heikki Kangas, tfn 0295 50 2156

  Kommunikation
  Biträdande direktör Sami Moksunen, tfn 0295 50 3206

 • Informationsförvaltning

  IT direktör Tomi Poikola, tfn 0295 50 2908
  Assistent, tfn 0295 50 3001

  Direktör för informationssäkerhet Kaj Mustikkamäki, tfn 0295 50 2019

  IT-serviceproduktion
  Biträdande direktör Petri Ellmén, tfn 0295 50 3666

  IT-utveckling och projektförvaltning
  Biträdande direktör Riku Mäki, tefn 0295 50 2199

 • Intern revision

  Revisionschef Arja Kaski-Nurmi, tfn 0295 50 2953
  Assistent, tfn 0295 50 3001

Kontaktuppgifter till våra övriga branscher här >

Du kan läsa mer om vår organisation här >