StatskontoretBesöksadress:
Sörnäs strandväg 13, 00530 Helsingfors

Postadress:
PB 14
00054 STATSKONTORET

Telefonväxel 0295 50 2000
Fax 0295 50 3333

E-post: förnamn.släktnamn(at)statskontoret.fi

General direktör

Timo Laitinen, tfn 0295 50 2200
Assistent Outi Ikonen, tfn 0295 50 2201

Förvaltning och utveckling

Divisionschef, finansdirektör Mikko Kangaspunta, tfn 0295 50 2277
Assistent Eija Turunen, tfn 0295 50 2553

Förvaltning
Biträdande direktör Anne Laine-Salminen, tfn 0295 50 2910

Personal
Biträdande direktör Lea Hartikainen, tfn 0295 50 2467

Ekonomi
Biträdande direktör Tarja Laine, tfn 0295 50 2223

Riskhantering
Riskchef Heikki Kangas, tfn 0295 50 2156

Kommunikation
Biträdande direktör Sami Moksunen, tfn 0295 50 3206

Informationsförvaltning

IT direktör Tomi Poikola, tfn 0295 50 2908
Assistent Eija Turunen, tfn 0295 50 2553
Fax 0295 50 3333

Intern revision

Revisionschef Arja Kaski-Nurmi, tfn 0295 50 2953
Assistent, tfn 0295 50 3001