Statskontoret producerar ett antal publikationer som anknyter till bland annat ersättnings- och skadetjänster, statens ekonomi- och personalförvaltning, arbetslivstjänster, ansvarsfullhet samt statens skuldhantering. Du kan bekanta dig med våra publikationer via länkarna nedan. Fler publikationer på finska kan hittas du på den finskspråkiga webbplatsen.

Beställ publikationer: viestinta@valtiokonttori.fi

Ansvarsrapportering


Ersättnings- och skadetjänster


Offentliga förvaltningen


Statens skuldhantering


Beställ publikationer

Betsäll Statskontorets publikationer: viestinta@valtiokonttori.fi

Beställ Statskontorets nyhetsbrev, meddelande och översikter >