Vad är Statskontoret?

Statskontoret är ett ämbetsverk underställt finansministeriet (FM). Vi ansvarar för statens låntagning samt skuld- och kassaförvaltning samt sköter statens bokföring och olycksfallsersättningar för statens anställda. Vi beviljar militär- och brottsskadeersättningar till medborgare samt förvaltar lån, räntestöd och statsborgen som beviljats av staten. Vi utvecklar och producerar statsförvaltningens interna koncerntjänster för ekonomi och personalärenden. Vårt ämbetsverk grundades 1876. Vi har cirka 270 anställda.

Du hittar mer information via denna länk >

Beställ våra publikationer

Beställ våra publikationer för att hänga med våra aktualiteter.

Beställ våra publikationer >

Följ med och delta

Statskontoret har många kanaler i sociala media. Vi använder sociala medier bland annat för att nätverka och förmedla information.

Bli bekant med >