Sökresultaten

Förberedelse till statsförvaltningens enhetliga ansvarsrapportering

Denna anvisning handleder ministerierna, ämbetsverken och inrättningarna i förberedelsen till statsförvaltningens enhetliga ansvarsrapportering. Förenta Nationernas (FN) mål för hållbar utveckling utgör ramen för den ansvarsrap-portering som Statskontoret ger anvisningar om. I denna anvisning hänvisas med uttrycket ämbetsverken och inrättningarna till ministerierna, ämbetsverken och inrättningarna. Ämbetsverken och inrättningarna uppmanas att identifiera 3–5 av FN:s mål för..

Målen för hållbar utveckling i kärnan av ansvarsrapporteringen

Ansvarsrapporteringen är ett sätt att synliggöra det arbete som utförs vid ministerier, ämbetsverk och inrättningar i syfte att uppnå positiv och mätbar samhällelig nytta. Statskontoret ger ämbetsverken och inrättningarna anvisningar om hur de kan bedöma effektiviteten i sitt eget ansvarsarbete mot bakgrund av Förenta nationernas (FN) mål för hållbar utveckling. I rapporteringen är det viktigt..
Målen för hållbar utveckling i kärnan av ansvarsrapporteringen

Rapportering om ansvarighet stöder målen för hållbar utveckling

Statsförvaltningens organisationer bygger med sin verksamhet framtidens samhälle. Vilken roll har varje statlig myndighet eller inrättning för att lösa globala hållbarhetsutmaningar? Det första sammandraget av ansvarsarbetet inom statsförvaltningen görs våren 2021. Nu är det dags att bekanta sig närmare med programmet Agenda2030 och identifiera vilka Förenta Nationernas (FN) mål för hållbar utveckling som är de..
Rapportering om ansvarighet stöder målen för hållbar utveckling

Effektivitet genom samarbete mellan offentliga och privata aktörer

I hela världen sätts stabiliteten och ändringsuthålligheten i samhällena på prov av utarmningen av naturens mångfald och klimatförändringen, det växande hållbarhetsgapet i den offentliga ekonomin, arbetslösheten, flyttningsrörelsen och de nya utmaningarna i välbefinnandet. Dessa besvärliga och komplexa problem försöker man lösa genom att arbeta för att uppnå Förenta nationernas (FN) mål för hållbar utveckling. Dessa..
Effektivitet genom samarbete mellan offentliga och privata aktörer

Workshoppen Ansvarighet synliggjord: Att mäta handavtryck

När de viktigaste Förenta Nationernas (FN) mål för hållbar utveckling för ditt ministerium, ämbetsverk eller inrättning har identifierats, hur kan man hitta rätt indikatorer för sin egen handavtryck? Vad ska tas med i beräkningen? Hur kommer man från teorin till praktiken? Vi kommer att fundera på dessa frågor i virtuella workshoppar Ansvarighet synliggjord i april..
Workshoppen Ansvarighet synliggjord: Att mäta handavtryck

Sammanlagt 5 sökresultat.