Hoppa innehåll

Finansierings- och lånetjänster

Statskontoret förvaltar lån, räntestöd och statsborgen som beviljats av staten. Vi ansvarar även  för de uppgifter som följer efter ett lånebeslut, såsom utbetalning och indrivning av lån samt hantering av säkerheter.