Hoppa innehåll

Statskontorets ansvarsrapport för 2023 har publicerats

Statskontorets ansvarsrapport för 2023 om arbetet med att främja hållbar utveckling publicerades den 15 maj 2024. Ansvarsrapporten grundar sig på FN:s mål för hållbar utveckling och statsförvaltningens gemensamma anvisning om ansvarsrapportering. I år berättar vi i vår rapport om bland annat BSP-räntestöden, den ökade transparensen i statens derivatverksamhet samt betydelsen av arv som tillfaller staten för främjandet av naturskyddet.

"Genom att rapportera om ansvarsfullhet ökar vi transparensen i vår verksamhet och visar vårt engagemang för ansvarsfull verksamhet och ansvarstagande." -Liisa RäsänenAnsvarsrapporten tar upp hur Statskontoret genom sitt eget agerande har främjat förverkligandet av FN:s mål för hållbar utveckling. Fokusområdena i rapporteringen och de åtgärder som rapporteras väljs ut separat för varje år. I rapporten för 2023 lyfte vi fram följande sju uppgiftshelheter, som utgör vårt handavtryck för hållbar utveckling:

  • Stöd till samhället när räntenivån stiger
  • Öppnare förvaltning
  • Smidighet med elektroniska tjänster
  • Skyddsområden genom arv som tillfaller staten
  • Rättsskydd genom brottsskadeersättningar
  • Stöd till värnpliktiga genom Time Out-verksamheten
  • Stöd för arbetarskyddet genom nätverkssamarbete

Bland annat genom att sköta dessa uppgifter kan vi främja FN:s mål för hållbar utveckling 8 Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt, 9 Hållbar industri, innovationer och infrastruktur, 11 Hållbara städer och samhällen, 15 Ekosystem och biologisk mångfald, 16 Fredliga och inkluderande samhällen samt 17 Genomförande och partnerskap.

Utöver handavtrycket tar ansvarsrapporten också upp Statskontorets miljöavtryck och de åtgärder vi vidtagit för att minska vårt fotavtryck. Rapporten tar dessutom upp Statskontorets sociala ansvar gentemot sina klienter och sin personal. I rapporten ingår för första gången också ett kapitel om hur Statskontoret ser till ansvarsfullheten i sin ekonomiförvaltning.

Vi tar ansvar och främjar ansvarsfullhet i all vår verksamhet

Statskontoret är en ansvarsfull organisation och arbetsgemenskap. I all vår verksamhet strävar vi efter att agera etiskt, beakta miljökonsekvenserna och det samhälleliga genomslaget samt respektera våra intressentgrupper, kunder och anställda och vår miljö. Vi tar ansvar för våra beslut och strävar efter långsiktig hållbarhet och positiv samhällspåverkan. Rapporten har tillkommit som ett samarbete mellan Statskontorets alla verksamhetsområden.

“Genom att rapportera om ansvarsfullhet ökar vi transparensen i vår verksamhet, visar vårt engagemang för ansvarsfull verksamhet och ansvarstagande, svarar på våra intressentgruppers förväntningar samt identifierar och hanterar risker. Vi skapar också möjligheter för innovationer samt för förbättring av effektiviteten och verkningsfullheten. Jag hoppas att vi genom att berätta om våra egna ansvarsgärningar visar vägen för alla som uppskattar ansvarsfullhet“, säger generaldirektör Liisa Räsänen.

Förutom i en PDF-version har rapporten i år getts ut även i ett innehållsrikare och visuellare webbgenomförande än tidigare.

Bekanta dig med Statskontorets ansvarsrapport 2023 (på finska) >

Ladda ner PDF-rapporten (på finska) >

Läs mer om ansvarsfullheten vid Statskontoret >

Annat som anknyter till detta

◄ Alla nyheter