Sivi PalménSivi Palmén

Jag arbetar som finansieringsexpert i uppgifter med anknytning till statens skuldhantering vid Front Office på Statskontorets Finansieringsdivision. Som en del av ett team gör jag affärer på finansmarknaden i anslutning till emissioner av statsskulden, statens kassahantering och koncernens valutaaffärer. Jag sköter också investerarrelationer.

Statskontorets Finansieringsdivision erbjuder som arbetsplats en möjlighet att sätta sig in i statens finansieringsverksamhet och låntagande samt verksamheten på finansieringsmarknaden på en konkret nivå. Statskontoret har samarbetspartner inom många områden i Finland och utomlands och det förs en kontinuerlig dialog.

“I mitt arbete behövs snabb problemlösnings-förmåga”

Snabb reaktions- och problemlösningsförmåga samt goda språkkunskaper är förutsättningar för att lyckas i det här arbetet. Mitt arbete är mångsidigt och internationellt, så det behövs många olika färdigheter. Till utbildningen är jag ekonomie och filosofie magister. Jag kom till Statskontoret via högskolepraktik år 2010.

Ett tips till de som ska börja arbeta på Statskontoret: Inom Statskontorets olika divisioner arbetar experter och järnhårda proffs från väldigt olika områden. Bli alltså inte förskräckt om du inte genast från början förstår de olika verksamhetsområdenas uppgifter. Med tiden lär du dig att bättre förstå helheten.

Det bästa med Statskontoret är den sakkunniga och trevliga arbetsgemenskapen. Jag har också fått möjligheter att utvecklas. Till exempel har jag gjort ett kort tjänstemannautbyte på Riksgälden i Stockholm. Jag har själv varit nöjd med mitt arbete här och framtiden ser stabil ut.


Netta KokkoNetta Kokko

Jag arbetar som kundrelationschef inom Statskontorets division Medborgartjänster, i en kundservicegrupp där vi betjänar militär-, arbetsolycksfalls-, brottsskade- och krigsinvalidkunder. Utöver kundservice handlägger vi ersättningar, registrerar skador och gör förberedande handläggningar.

I mitt arbete behövs det kundbetjänings- och chefsfärdigheter, och man måste också kunna njuta av att få jobba med människor.

“Också när man jobbar med människor måste man kunna njuta av sitt arbete”

Till utbildningen är jag socionom (YH). Efter att jag blev kundrelationschef har jag deltagit i många chefsutbildningar. Statskontoret har gett mig fina utbildningsmöjligheter och också i övrigt gett mig mycket hjälp och stöd att växa i min chefsroll.

Innan jag kom till Statskontoret arbetade jag tre år på den privata sidan på försäkringsbolaget Tapiola. Det var det mångsidiga, utmanande arbetet och den behändiga arbetsresan som lockade mig till Statskontoret. Jag började arbeta på Statskontoret våren 2006. Innan jag utnämndes till kundrelationschef arbetade jag som handläggare av brottsskadeersättningar.

Jag tycker att det bästa med Statskontoret är att det är en flexibel arbetsgivare, vilket är mycket bra för mig som har familj, eftersom det ofta krävs smidighet för att hitta en balans mellan arbetslivet och hemmet. Det är också fint att vi på Statskontoret ständigt strävar efter att utveckla vår verksamhet och det finns mycket nytt att lära sig här.

Var är jag och vad gör jag om fem år? Jag hoppas att jag har avancerat i min karriär på Statskontoret eller rent av någon annanstans inom statsförvaltningen.