Hoppa innehåll

Statsförvaltningens ansvarsrapporter 2021

Statskontoret samlar till denna sida ansvarsrapporter som organisationer inom statsförvaltningen har utarbetat gällande år 2021. Sidan uppdateras löpande då Statskontoret får information om publicerade rapporter. Dessa rapporter har utarbetats genom att tillämpa Statskontorets anvisning om ansvarsrapportering i statsförvaltningen.

Ytterligare information gällande enstaka ansvarsrapporter kan du be från den organisationen som har upprättat rapporten i fråga. Ifall din fråga gäller anvisningen om statsförvaltningens ansvarsrapportering eller rapporteringspraxis, kan du kontakta oss via epost vastuullisuusraportointi(at)valtiokonttori.fi.

Riksdag

Statsrådets kansli

Utrikesministeriets förvaltningsområde

Justitieministeriets förvaltningsområde

Inrikesministeriets förvaltningsområde

Försvarsministeriets förvaltningsområde

Finansministeriets förvaltningsområde

Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde

Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde

Kommunikationsministeriets förvaltningsområde

Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde

Social- och hälsovårdsministeriets  förvaltningsområde

Miljöministeriets förvaltningsområde

Övrig offentlig förvaltning

 

Målgrupp: Myndigheter

Annat som anknyter till detta

◄ Alla nyheter