Offentlig delgivning används när ett beslut eller någon annan delgivning inte har kunnat levereras mottagaren på något annat sätt. Vid offentlig delgivning hålls dokumentet tillgänglig för mottagaren under en viss tid på Statskontorets registratorskontor. Vanligtvis finns dokumentet tillgängligt i 7 + 30 dagar.

Ett meddelande om att dokumentet har lagts fram publiceras på denna webbplats.

I meddelandet anges vem ärendet gäller samt var och till vilken tidpunkt dokumentet kommer att vara tillgängligt för visning. Meddelandet innehåller dessutom uppgifter om det datum då anmälan publicerades på webbplatsen. Delgivningen anses ha skett den sjunde dagen efter den nämnda publiceringstidpunkten (Förvaltningslag 62 §).

Det finns inga offentliga delgivningar om denna sida är tom.