Vår e-fakturaadress är:

STATSKONTORET
E-fakturaadress/EDI-kod: 003702454401
OpusCapita Solutions, förmedlarbeteckning: E204503
Statskontorets FO-nummer: 0245440-1
Momskod: FI02454401
E-fakturaoperatör: OpusCapita Solutions