Statskontoret sammanställer statistik om den offentliga förvaltningen. Mer information om statistiken finns under knappen för Fler alternativ (…) i det övre högra hörnet. Uppgifterna kan även överföras till Excel eller sparas i csv-format. Om ingen inbäddad statistik syns i din webbläsare, läs igenom Snabbinstruktionerna om Power BI-kakorna.