Merparten av statistiken och rapporterna om den offentliga förvaltningen som utarbetats av Statskontoret publiceras på Granskaförvaltningen.fi.

Granskaförvaltningen.fi är Statskontorets tjänst för sammanställning av kommunekonomin och statsförvaltningen på samma webbplats.

Kommunekonomi

Statens arbetsliv

Statens ekonomi och upphandlingar

Betalningsrorelse

Bekanta dig även:

Statskontorets API-portal