Merparten av statistiken och rapporterna om den offentliga förvaltningen som utarbetats av Statskontoret publiceras på Granskaförvaltningen.fi.

Granskaförvaltningen.fi är Statskontorets tjänst för sammanställning av kommunekonomin och statsförvaltningen på samma webbplats.

Kommunekonomi

Statens arbetsliv

Statens ekonomi och upphandlingar

Betalningsrorelse


Mer information om statistiken finns under knappen för Fler alternativ (…) i det högra hörnet. Uppgifterna kan även överföras till Excel eller sparas i csv-format. Om ingen inbäddad statistik syns i din webbläsare, läs igenom Snabbinstruktionerna om Power BI-kakorna.