Webbplatsen Statskontoret.fi är Statskontorets centrala informationskanal. På vår webbplats betjänar vi våra kunder som är statsförvaltningen, medborgarna, kommunsektorn, samfund och företag. Den här webbplatsen är informativ till sin karaktär. Du kan ge respons om webbplatsen via responsformuläret i nedre kanten eller direkt till Statskontorets Kommunikation: viestinta@valtiokonttori.fi.

Rekommenderade webbläsare

Statskontorets webbsidor kan användas med alla de nyaste webbläsarna, som Google Chrome, Edge, Mozilla Firefox, Opera och Safari. Vi rekommenderar att man använder den nyaste versionen av webbläsaren både med mobila och fasta enheter. Internet Explorer (IE) stöder inte längre de nya nästandarderna och därför rekommenderar vi att man i mån av möjlighet använder andra webbläsare för att användningen av vår webbplats ska vara datasäker och erbjuda den bästa möjliga användarupplevelsen.

Webbplatsens datasekretess

Statskontoret mål är att i all verksamhet i anslutning till behandling av personuppgifter garantera att de registrerades rättigheter uppfylls och att personuppgifterna behandlas i enlighet med lagstiftningen och Statskontorets principer för dataskydd. Dataskyddsbeskrivningen för denna webbplats är sammanställd 28.1.2019 och senast uppdaterad 18.8.2022.

Webbplatsens dataskyddsbeskrivning >

Webbplatsens tillgänglighet

Webbplatsens tillgänglighet har bedömts av Avaava Oy. Beskrivningen är sammanställd 7.11.2019 och senast uppdaterad 13.12.2023. Vi arbetar även kontinuerligt med att förbättra tillgängligheten.

WEBBPLATSENS TILLGÄNGLIGHETSBESKRIVNING >

Våra tjänster som kräver inloggning

Vissa av de tjänster vi producerar måste loggas in separat. Sådana tjänster omfattar elektroniska tjänster för ersättnings- och skadetjänster samt finansierings- och lånetjänster (inloggning sker via Suomi.fi) samt sådana innehåll om tjänster för statsförvaltningen, som är avsett för myndigheter (inloggning sker via Virtu).

Suomi.fi-identifiering är en gemensam identifieringstjänst för offentlig förvaltning, där du kan identifiera dig med bank-ID, mobilcertifikat eller certifikatkort. VIRTU-identifieringssystemet är en tjänst som tillhandahålls av det statliga informations- och kommunikationsteknikcentret Valtori till myndigheter, som kan användas av statliga tjänstemän och andra anställda i staten.

Våra tjänster kräver Suomi.fi-identifiering:

Våra tjänster och innehåll som kräver Virtu-inloggningen:

  • Offentliga tjänster: Material för betalningsrörelse och förmedling av fakturor, en del av materialet i delområdet Ekonomi och upphandling.

Respons

Du kan ge respons via webbplatsens responsformulär och reaktionsknapparna. Du hittar responsformuläret och reaktionsknapparna i nedre kanten av varje sida. Skriv inte personliga uppgifter i meddelandet, som ditt namn, adress eller din personbeteckning.

Chattrobot

På Statskontorets webbplats provanvänds en chattrobot som är beredd att hjälpa våra kunder i frågor som berör webbplatsen. Boten heter Pilvi Palvelubotti och den ger tillsvidare endast betjäning på finska. Chatbotens verksamhet bygger på sökning i valtiokonttori.fi, d.v.s. boten gör en sökning i vår webbplats innehåll för kundens del. Därtill har man lärt boten vissa fraser och synonymer samt bestämt vilka sökresultat som lyfts upp. Boten kan bäst leta fram information om man ställer korta frågor eller använder nyckelord.

Rättigheter

Statskontoret äger rättigheterna till materialet i Valtiokonttori.fi-tjänsten om inte annat meddelas. Man kan fritt länka till webbplatsens innehåll när länken öppnar hela webbplatsen. Pressmeddelanden, nyheter och annat offentligt material kan fritt publiceras. Det är bra att nämna källan i samband med publiceringen.

På Statskontorets webbplats finns även länkar till andra webbplatser. Statskontoret ansvarar inte för innehållet, tillgängligheten, informationens riktighet eller ägande- eller upphovsrätter beträffande utomstående tjänsteleverantörers tjänster.

Ansvarsfrågor

Webbplatsens syfte är att erbjuda tillförlitlig och aktuell information om Statskontorets verksamhet. Avsikten är att informationen på webbplatsen ska vara så aktuell och korrekt som möjligt.

Statskontoret ansvarar inte för direkta eller indirekta skador, kostnader eller olägenheter i samband med webbplatsen (t.ex. felaktig information) eller på grund av tekniska problem i samband med webbplatsen.