Vid Statskontoret gör vi ett betydelsefullt arbete för det finländska samhällets bästa. Att arbeta hos oss erbjuder en inblick i hela statsförvaltningen. Många av de uppgifter vi ansvarar över är reglerade av lagen.

Vår kultur är öppen och interaktiv. Särskilt högt vitsord ger vi arbetsgemenskapens verksamhetskultur, samarbetet och möjligheterna att påverka. Även arbetets innehåll samt möjligheterna att samordna arbetet med det övriga livet anser vi vara bra hos oss. (Källa: Statens personalundersökning)

Arbetsuppgifterna vid Statskontoret är mångsidiga och ansvarsfulla. Hos oss arbetar experter inom olika branscher, till exempel experter på finansiering och skuldhantering, arbetslivsutvecklare, jurister, dataanalytiker, kommunikationsexperter och ersättningshandläggare. Vi har tillgång till moderna arbetsredskap och det vardagliga arbetet utför vi i en atmosfär som vi aktivt utvecklar och uppmuntrar. Vi uppmuntrar och stöder alla att utveckla den egna kompetensen. Vi introducerar nya anställda vid Statskontoret med hjälp av vårt introduktionsprogram Sujuva startti.

Grunden för välbefinnandet vid Statskontoret är en öppen, samarbetsvillig och rättvis arbetsgemenskap. För oss är det viktigt att var och en känner till målen för vårt arbete, får sin röst hörd och kan påverka sitt eget och det gemensamma arbetet. Vi har tillgång till en omfattande företagshälsovård och arbetsgivaren stöder också luncherna. Distansarbete är möjligt i majoriteten av arbetsuppgifterna. Vi främjar samordningen av arbete och det övriga livet även med flexibla arbetstider.

Statskontorets rekreationskommitté Virkut ordnar aktivt olika evenemang. Personalens hobbyklubbar erbjuder trevliga pauser samt möjligheter att bekanta dig med arbetskamraterna även utanför arbetet. Var och en kan efter behag utnyttja den motions- eller kulturförmån som arbetsgivaren erbjuder. De som cyklar till arbetet har tillgång till cykelförråd, duschar och omklädningsrum. Du kan också få upp svetten på gymmet som är anslutet till kontoret. Korta resor under arbetsdagen kan du sköta med vår tjänstejopo.

Blev du intresserad?

Se våra lediga arbetsplatser
LÄS VÅRA KARRIÄRBERÄTTELSER
Bekanta dig med Statskontoret

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *