Hoppa innehåll

Ersättnings- och skadetjänster

Statskontoret sköter skadeersättningar för statens anställda och beviljar bland annat militär- och brottsskadeersättningar till medborgare. Ansökningsblanketter för dessa ersättnings- och skadetjänster finns på varje tjänstes egen sida.

29 sökresultat