Hyppää sisältöön

Ensimmäiset yhtenäiset valtionhallinnon vastuullisuusraportit julkaistu

Keväällä 2022 julkaistiin ensimmäiset valtionhallinnon organisaatioiden yhtenäisellä tavalla laaditut vastuullisuusraportit, joissa kuvataan toimintaa vuonna 2021. Vastuullisuusraportteja on kesäkuun alkuun mennessä julkaistu yhteensä 36 organisaatiosta, jotka toimivat 11 kaikkiaan 14 hallinnonalasta. Kesäkuun aikana on odotettavissa vielä noin kymmenkunnan raportin julkaisu.

Vastuullisuusraportit ovat julkisia ja Valtiokonttori kehottaakin kaikkia vastuullisuusraportin julkaisseita organisaatiota huolehtimaan siitä, että raportti on helposti löydettävissä organisaation omilta verkkosivuilta. Vastuullisuusraporttia kannattaa hyödyntää julkaisuhetken jälkeen osana viestintää pitkin vuotta. Vinkkejä jatkuvaan vastuullisuusviestintään kannattaa lukea Valtiokonttorin kokoamasta ohjeesta.

Jotta eri organisaatioiden vastuullisuusraportteihin olisi vaivatonta tutustua, on Valtiokonttorin koonnut verkkosivuilleen linkit niihin vastuullisuusraportteihin, jotka ovat verkossa julkisesti saatavilla ja joiden julkaisusta Valtiokonttori on saanut tiedon. Listausta täydennetään sitä mukaa, kun raportteja julkaistaan.

Vastuullisuusraportit yhtenäisen viitekehyksen mukaisia

Valtionhallinnon vastuullisuusraportoinnin viitekehys on kuvattu Valtiokonttorin syyskuussa 2021 antamassa ohjeessa. Ohjeessa Valtiokonttori kannustaa kaikkia ministeriöitä, virastoja ja laitoksia laatimaan toiminnastaan vuosittain vastuullisuusraportin, jossa kuvataan organisaation toiminnan kädenjälkeä ja jalanjälkeä. Toiminnan kädenjäljen kuvaamisessa hyödynnetään YK:n Agenda2030-toimintaohjelman 17 kestävän kehityksen tavoitetta; kädenjäljellä tarkoitetaan valtionhallinnon vastuullisuusraporteissa raportoivan organisaation oman toiminnan vaikuttavuutta sen itse merkittävimmiksi tunnistamiin 3–5 kpl YK:n kestävän kehityksen tavoitteeseen. Toiminnan kädenjälkeä tulisi pyrkiä kasvattamaan, eli lisäämään toivottua vaikuttavuutta niillä yhteiskunnan toimialoilla, joihin organisaatio voi vaikuttaa. Jalanjäljellä tarkoitetaan niitä suora vaikutuksia, joita organisaation toiminnasta aiheutuu toimintaympäristöön. Vaikutukset voidaan karkeasti luokitella ekologisiin, sosiaalisiin ja taloudellisiin. Organisaation tulisi pyrkiä jättämään toimintaympäristöönsä mahdollisimman positiivinen jälki.

Yhteenveto julkaistaan syksyllä

Valtiokonttorissa työstetään kesän aikana yhteenvetoa kaikista valtionhallinnon organisaatioiden vastuullisuusraporteista. Yhteenveto tullaan julkaisemaan syyskuun loppuun mennessä ainakin Valtiokonttorin verkkosivuilla. Kuten yksittäisten organisaatioiden vastuullisuusraportoinnista, on yhteenvetokin tarkoitus laatia tulevaisuudessa aina kalenterivuosittain. Näin mahdollistetaan tiedon karttuessa valtionhallinnon vastuullisuustyön kehityssuunta ja -tahti.

Vastuullisuustyön ja siitä raportoimisen tueksi on perustettu valtionhallinnon virkamiehille suunnattu Vastuullisuusverkosto. Verkoston jäsenille on tarjolla erilaisia verkostoitumis- ja ajatustenvaihtotilaisuuksia, työpajoja ja webinaareja sekä alusta yhteistyölle. Verkostossa on jo yli 120 virkamiestä kaikilta hallinnonaloita – ota yhteyttä Valtiokonttoriin, jos verkostosta olisi sinulle apua ja hyötyä työtehtävissäsi!

Valtionhallinnon vastuullisuustyöhön ja siitä raportoimiseen voi tutustua tarkemmin Valtiokonttorin verkkosivuilla.

Tutustu valtionhallinnon vastuullisuusraportteihin

Lisätietoja:
vastuullisuusraportointi@valtiokonttori.fi
vastuullisuusasiantuntija Katri Kanerva, katri.kanerva@valtiokonttori.fi, 050 307 7931

Muuta aiheeseen liittyvää

◄ Kaikki uutiset