Hoppa innehåll

Vill du blogga om ansvarsrapportering?

Ansvarsfullhet görs alltmer synlig med hjälp av en bloggkampanj! Kampanjen består av artiklar som skrivits av olika aktörer som jobbar med ansvarsfullhet och hållbar utveckling inom statsförvaltningen. Målet med kampanjen är att synliggöra olika åsikter och ge röst åt aktörerna från olika delar av statsförvaltningen.

Artiklarna publiceras antingen på finska eller svenska på webbsidan valtiolla.fi. Du kan bland annat läsa vad Statskontorets generaldirektör Timo Laitinen tänker om statsförvaltningens ansvarsfullhet och vilka tankar Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården Valviras specialsakkunnig Satu Räsänen har om ansvarsrapportering.

Så här fungerar det

Vill du delta i kampanjen och skriva en artikel eller blogga på svenska? Deltagandet är fortfarande möjligt och vi mycket gärna tar emot texter på svenska. Skicka in en epost till adressen vastuullisuuraportointi@valtiokonttori.fi och berätta oss temat du vore intresserad av att skriva om. Ansvarsfullhet görs synlig tillsammans!

Välkommen att bidra!

Annat som anknyter till detta

◄ Alla nyheter