Hoppa innehåll

I podcasten Tiedon luo diskuteras arbetslivet, fenomen och framtiden

Tiedon luo är en podcast som behandlar ledarskap och arbetslivets framtid. Inspirerande berättelser och analytiska funderingar utlovas av bland annat Elisabeth Rehn, Janne Grönroos, Michaela Moua, Erkka Westerlund och många andra! Utöver aktuella samhällsfrågor får du höra om deras tankar gällande mod, framgång och lärdomar från livet.

Mer mänsklighet krävs som motvikt till arbetslivets effektivitet

I podcasten Tiedon luo närmar vi oss arbetslivet, förändring och ledarskap ur såväl människans som samhällets, ekonomins och kulturens synvinkel. Tillsammans med gästerna funderar Henni Purtonen, programledare för podcasten, på frågor gällande flerspråkighet, hybrid- och informationspåverkan, strukturell rasism, etik inom artificiell intelligens samt coachande ledarskap och kreativitet.

– Gästerna i podcasten är människor som har en syn på brytningsskedet i arbetet och ledarskapet, samt på vad man behöver av myndigheternas tjänster eller hur arbetslivet borde utvecklas inom staten och företagen. Jag tror att man med hjälp av människors erfarenheter och berättelser också kan lära sig att bättre förstå mångfalden i den globala världen, säger Henni.

När världen förändras, vad ska bevaras?

Frågan som förenar avsnitten är vad vi som nation bör upprätthålla för att komma närmare målet om en offentlig förvaltning som lyssnar, förstår och fungerar väl. Hur kan lagstiftningen utvecklas så att medborgarna smidigt ska få de lagstadgade tjänster som de har rätt till av olika myndigheter? Har artificiell intelligens en plats i bekämpningen av klimatförändringen eller fattigdom? Hur kan lärdomarna från elitidrott och ishockeyträning tillämpas i arbetslivet i större utsträckning?

Vad anser Teija Tiilikainen, chef för Det europeiska kompetenscentrumet för att motverka hybridhot och Saara Jantunen som arbetar som forskare inom Försvarsmakten om den hybridpåverkan som syns i individernas vardag? Hur kan diskriminerande praxis i samhällets strukturer identifieras och avvecklas? Varför anser filosofen och faktaförfattaren Maija-Riitta Ollila att det är viktigt att utöver diskussionen om etik inom artificiell intelligens även fråga sig hur mycket planerarna av algoritmer kan påverka målen för artificiell intelligens? Med andra ord, hurdant tänkande främjar artificiell intelligens?

Du kan lyssna på podcasten Tiedon luo på Spotify och i tjänsten Apple Podcasts. Avsnitten finns också samlade på Statskontorets webbplats och på adressen valtiolla.fi.

Välkommen att diskutera avsnittens teman även i sociala medier med hashtaggen: #tiedonluo

Förfrågningar eller mer information:
kommunikationsexpert Henni Purtonen, tfn 0295 502 017, henni.purtonen(at)valtiokonttori.fi

Podcasten Tiedon luo

Annat som anknyter till detta

◄ Alla nyheter