Statskontoret producerar ett antal publikationer som anknyter till bland annat ersättnings- och skadetjänster, statens ekonomi- och personalförvaltning, arbetslivstjänster, ansvarsfullhet samt statens skuldhantering. Du kan bekanta dig med våra publikationer, nyhetsbrev, översikter och meddelanden via länkarna nedan. Du kan också prenumererar nyhetsbrev direkt till din e-post.

Statskontorets publikationer

Statskontorets pressmeddelanden (STT Info)

Beställ Statskontorets nyhetsbrev, meddelande och översikter