Sörnäs strandväg 13, Helsingfors
PB 14
00054 STATSKONTORET

Tel. växel 0295 50 2000
Tel. Kommunikation 0295 50 3007
Fax 0295 50 3333

förnamn.efternamn (at) statskontoret.fi
viestinta@valtiokonttori.fi

Biträdande direktör Sami Moksunen, tel. 0295 50 3206
– Ledare för Statskontorets kommunikationsenhet
– Relationer med media

Utvecklingschef Anna-Liisa Tuominen, tel. 0295 50 2612
– Utveckling av webbtjänster, tillgänglighet, användbarhet och kunderfarenhet
– Chefredaktör för externa webbplatser och intranät
– Statskontorets kommunikation

Kommunikationsexpert Nina Parkkulainen, tel. 0295 50 2027
– Statskontorets intern kommunikation, stödfunktionernas kommunikation
– Statskontorets kommunikation

Kommunikationsexpert Johanna Tjäder, tel. 0295 50 2021
– Statsunderstödstjänster
– Statskontorets kommunikation

Kommunikation om Finansiering

Kommunikationsexpert Tiina Heinilä, tel. 0295 50 2229
– Finansiering
– Statens skuldförvaltning (www.statsskuld.fi)
– Aravalån, statsborgen, produktutvecklingslån, landsbygdskrediter

Kommunikation om Ekonomi, kunskap och arbetsliv

Utvecklingschef Eeva Penttilä, tel. 0295 50 2563
– Ekonomi, kunskap och arbetsliv
– Kunskapsspurt/#Tietokiri: informationsledning och informationsbaserat beslutsfattande inom statsförvaltning

Kommunikationsexpert Henni Purtonen, tel. 0295 50 2017
– Statsbokslut, ekonomitjänster, offentliga upphandlingar
– Statsförvaltningens ansvarsrapportering / Ansvarighet synliggjord
– Podcasten Tiedon luo – utforskar framtiden för arbete och ledarskap

Kommunikationsplanner, Susanna Heposaari, tel +358 295 502 046
– Realtidsekonomi, Suomi.fi-betalningar
– Företagets digitala projekt (Yrityksendigitalous.fi)

Kommunikation om Medborgartjänster

Kommunikationschef Hani Olsson, tel. 0295 50 3030
– Medborgartjänster

Kommunikationsexpert Kirsi Heimonen, tel. 0295 50 2264
– Medborgartjänster

Kostnadsstöd till företag

Kommunikationsexpert Paula Minkkinen
tel. 0295 50 2173
– Kostnadsstöd till företag (medieförfrågningar)