Sörnäs strandväg 13, Helsingfors
PB 14
00054 STATSKONTORET

Tel. växel 0295 50 2000
Tel. Kommunikation 0295 50 3007
Fax 0295 50 3333

förnamn.efternamn (at) statskontoret.fi
[email protected]

Biträdande direktör Sami Moksunen, tel. 0295 50 3206
– Ledare för kommunikationsenhet
– Relationer med media

Kommunikationsexpert Raimo Kylmänen, tel. 0295 50 3203
– Statskontorets intern kommunikation
– Stödfunktionernas kommunikation

Kommunikationschef Hani Olsson, tel. 0295 50 3030
– Medborgartjänster

Kommunikationsexpert Nina Parkkulainen, tel. 0295 50 2027
– Valtio Expo
– Statskontorets kommunikation

Utvecklingschef Eeva Penttilä, tel. 0295 50 2563
– Ekonomi, kunskap och arbetsliv
– Kunskapsspurt/#Tietokiri: informationsledning och informationsbaserat beslutsfattande inom statsförvaltning

Kommunikationsexpert Henni Purtonen, tel. 0295 50 2017
– Kommunikation inom enheten Ekonomi, kunskap och arbetsliv
– Statens ansvarsrapportering / Ansvarighet synliggjord

Kommunikationsexpert Assi Reponen, tel. 0295 50 2152
– Kommunikation inom enheten Finansiering
– Statskontorets kommunikation

Kommunikationsexpert Anna-Liisa Tuominen, tel. 0295 50 2612
– Chefredaktör för intranät och externa webbplatser
– Utveckling av webbtjänster, tillgänglighet, användbarhet och kunderfarenhet
– Statskontorets kommunikation

Projekt

Kommunikationssamordnare Sofia Lundqvist, tel. 0295 50 2049
– Kostnadsstöd till företag (medieförfrågningar)

Kostnadsstöd till företag kundtjänst, tel. 0295 50 3050, må–fr 9.00-15.00