Telefonnummer för kommunikation 0295 50 3007
Tel. växel 0295 50 2000
viestinta@valtiokonttori.fi
Personliga e-postadresser är i formatet fornamn.efternamn (at) statskontoret.fi.

Sörnäs strandväg 13, Helsingfors
PB 14
00054 STATSKONTORET

Kostnader för samtal och köer kommer att vara i enlighet med uppringarens egen operatörs lokala nätverk och mobiltelefonavgift. Dessutom kan operatören ta ut en separat minutavgift, eftersom nummer som börjar med 029 vanligtvis inte ingår i telefonabonnemang. Statskontoret tar inte ut några tilläggs- eller serviceavgifter för samtal. Tyvärr är det inte möjligt att skicka textmeddelanden till gemensamma servicenummer.

Informationstjänsten STT

Statskontoret använder informationstjänsten STT Info för sin mediekommunikation. Våra senaste bulletiner finns i Statskontorets nyhetsrummet, och du kan också prenumerera dem till din e-post.

Gå till nyhetsrummet >

 • Statskontorets kommunikationsenhet

  Biträdande direktör Sami Moksunen, tel. 0295 50 3206
  – Ledare för Statskontorets kommunikationsenhet
  – Relationer med media

  Utvecklingschef Anna-Liisa Tuominen, tel. 0295 50 2612
  – Utveckling av webbtjänster, tillgänglighet, användbarhet och kunderfarenhet
  – Chefredaktör för Statskontoret.fi
  – Statskontorets kommunikation

  Kommunikationsexpert Nina Parkkulainen, tel. 0295 50 2027
  – Statskontorets intern kommunikation, stödfunktionernas kommunikation
  – Statskontorets kommunikation

  Kommunikationsexpert Johanna Tjäder, tel. 0295 50 2021
  – Statsunderstödstjänster
  – Statskontorets kommunikation

 • Kommunikation om Finansiering

  Kommunikationsexpert Tiina Heinilä, tel. 0295 50 2229
  – Finansiering
  – Statens skuldförvaltning (www.statsskuld.fi)
  – Aravalån, statsborgen, produktutvecklingslån, landsbygdskrediter

 • Kommunikation om Ekonomi, kunskap och arbetsliv

  Utvecklingschef Eeva Penttilä, tel. 0295 50 2563
  – Ekonomi, kunskap och arbetsliv
  – Kommunekonomi, välfärdsområderna
  – informationsledning och informationsbaserat beslutsfattande inom statsförvaltning

  Kommunikationsexpert Henni Purtonen, tel. 0295 50 2017
  – Statsbokslut, ekonomitjänster, offentliga upphandlingar
  – Statsförvaltningens ansvarsrapportering / Hållbarhet tillsammans
  – Podcasten Tiedon luo – utforskar framtiden för arbete och ledarskap
  – Podcasten Työkulttuuripodi

  Kommunikationsexpert, Susanna Heposaari, tel. 0295 502 046
  – Realtidsekonomi, Suomi.fi-betalningar
  – Företagets digitala projekt (Yrityksendigitalous.fi)

  Kommunikationsexpert, Eeva Holopainen, tel. 0295 502 266
  – Företagets digitala projekt (Yrityksendigitalous.fi)

  Kommunikationsexpert Laura Salmi, tel. 0295 502 494
  – Kommunikation om enheten för Arbetslivstjänster
  – Valtiolla.fi
  – Valtio Expo

 • Kommunikation om Medborgartjänster

  Kommunikationsexpert Kirsi Heimonen, tel. 0295 50 2264
  – Medborgartjänster

  Kommunikationsexpert Paula Minkkinen, tel. 0295 50 2173
  – Medieförfrågningar
  – Företagsstöd

 • Kommunikation om Statsunderstödstjänster

  Kommunikationsexpert Johanna Tjäder, tel. 0295 50 2021
  Statsunderstödstjänster (Sokunderstod.fi, Granskaunderstod.fi och Administreraunderstod.fi)
  Genomförande och uppföljning av Finlands plan för återhämtning och resiliens