Kostnader för samtal och köer kommer att vara i enlighet med uppringarens egen operatörs lokala nätverk och mobiltelefonavgift. Dessutom kan operatören ta ut en separat minutavgift, eftersom nummer som börjar med 029 vanligtvis inte ingår i telefonabonnemang. Statskontoret tar inte ut några tilläggs- eller serviceavgifter för samtal.

Tyvärr är det inte möjligt att skicka textmeddelanden till gemensamma servicenummer. Vänligen observera också vår tjänstespecifika kundtjänsttid.

LoGGA IN I E-TJÄNSTEN

Kundtjänst - Brottsskador

Kundtjänstens telefonservicetid må–fr 09.00–12.00

Kundtjänst - Rovdjursskador/personskada

Kundtjänstens telefonservicetid må–fr 09.00–15.00

Kundtjänst - Sakskador i arbetet

Kundtjänstens telefonservicetid må–fr 09.00–16.15

Kundtjänst - Statens skydd för reseskador

Kundtjänstens telefonservicetid må–fr 9.00–12.00

Kundtjänst - Tjänster för krigsinvalider

Kundtjänstens telefonservicetid Telefonservice må–fr kl. 9.00–12.00 Statskontoret har öppet må–fr kl. 8.00–16.15

Kundtjänst för trafikskador

Kundtjänstens telefonservicetid må–fr 09.00–12.00