Kostnader för samtal och köer kommer att vara i enlighet med uppringarens egen operatörs lokala nätverk och mobiltelefonavgift. Dessutom kan operatören ta ut en separat minutavgift, eftersom nummer som börjar med 029 vanligtvis inte ingår i telefonabonnemang. Statskontoret tar inte ut några tilläggs- eller serviceavgifter för samtal.

Tyvärr är det inte möjligt att skicka textmeddelanden till gemensamma servicenummer. Vänligen observera också vår tjänstespecifika kundtjänsttid.

Kundtjänst - Brottsskador

Kundtjänstens telefonservicetid må–fr 09.00–12.00

Kundtjänst - Bränslestöd

Kundtjänstens telefonservicetid Måndag till fredag, kl 9-12

Kundtjänst - Ersättning för stängning

Kundtjänstens telefonservicetid Vår kundtjänst hjälper dig via telefon måndag till fredag klockan 9.00 till 12.00.

Kundtjänst - Ersättning som grundar sig på statens skadeståndsansvar

Kundtjänstens telefonservicetid må–fr 09.00–12.00

Kundtjänst - Förmån som motsvarar grupplivförsäkring

Kundtjänstens telefonservicetid må–fr 08.00–16.15

Kundtjänst - Oskyldigt fängslade och dömda

Kundtjänstens telefonservicetid må–fr 09.00–12.00

Kundtjänst - Rovdjursskador/personskada

Kundtjänstens telefonservicetid må–fr 09.00–15.00

Kundtjänst - Rättegångs- och förundersökningskostnader

Kundtjänstens telefonservicetid må–fr 08.00–16.15

Kundtjänst - Sakskador i arbetet

Kundtjänstens telefonservicetid må–fr 09.00–16.15

Kundtjänst - Statens skydd för reseskador

Kundtjänstens telefonservicetid må–fr 9.00–12.00

Kundtjänst - Tjänster för frontveteraner

Kundtjänstens telefonservicetid må–fr 09.00–16.00

Kundtjänst - Tjänster för krigsinvalider

Kundtjänstens telefonservicetid Telefonservice må–fr kl. 9.00–12.00 Statskontoret har öppet må–fr kl. 8.00–16.15

Kundtjänst – Gottgörelse för dröjsmål vid rättegång

Kundtjänstens telefonservicetid mån–fre 08.00–12.00

Kundtjänst – Kostnadsstöd till företag

Kundtjänstens telefonservicetid må–fre 9.00-12.00

Kundtjänst – Olycksfall i arbetet och yrkessjukdomar

Kundtjänstens telefonservicetid må–fr 09.00–12.00

Kundtjänst – Olycksfall i militärtjänst/Olycksfall under civiltjänstgöring

Kundtjänstens telefonservicetid må–fr 09.00–16.00

Kundtjänst för trafikskador

Kundtjänstens telefonservicetid må–fr 09.00–12.00

Kundtjänst för veteranärenden och ärenden avseende skador i militärtjänst

Kundtjänstens telefonservicetid må–fr 09.00–12.00