Sörnäs strandväg 13, Helsingfors
PB 14
00054 STATSKONTORET

Tel. växel 0295 50 2000
Tel. Kommunikation 0295 50 3007
Fax 0295 50 3333

förnamn.efternamn (at) statskontoret.fi
viestinta@valtiokonttori.fi

Biträdande direktör Sami Moksunen, tel. 0295 50 3206

Kommunikationsexpert Hannele Inkinen, tel. 0295 50 2533
– Medborgartjänster

Kommunikationsexpert Raimo Kylmänen, tel. 0295 50 3203
– intern kommunikation

Kommunikationsexpert Nina Parkkulainen, tel. 0295 50 2027
– Valtio Expo

Kommunikationsexpert Eeva Penttilä, tel. 0295 50 2563
– Ekonomi, kunskap och arbetsliv
– social media

Kommunikationsexpert Henni Purtonen, tel. 0295 50 2017
– Ekonomi, kunskap och arbetsliv: ekonomitjänster, betalningsrörelse, realtidsekonomi
– Utveckling av upphandlingsväsendet

Kommunikationsassistent Assi Reponen, tel. 0295 50 2152
– Finansiering

Kommunikationsexpert Anna-Liisa Tuominen, tel. 0295 50 2612
– www-sidor