Sörnäs strandväg 13, Helsingfors
PB 14
00054 STATSKONTORET

Tel. växel 0295 50 2000
Tel. Kommunikation 0295 50 3007
Fax 0295 50 3333

förnamn.efternamn (at) statskontoret.fi
[email protected]

Biträdande direktör Sami Moksunen, tel. 0295 50 3206

Kommunikationsexpert Hannele Inkinen, tel. 0295 50 2533
– Medborgartjänster

Kommunikationsexpert Raimo Kylmänen, tel. 0295 50 3203
– intern kommunikation

Kommunikationsexpert Nina Parkkulainen, tel. 0295 50 2027
– Valtio Expo
– Ekonomi, kunskap och arbetsliv: kommunekonomins tjänster

Utvecklingschef Eeva Penttilä, tel. 0295 50 2563
– Ekonomi, kunskap och arbetsliv
– Kunskapsspurt/#Tietokiri: informationsledning och informationsbaserat beslutsfattande inom statsförvaltning

Kommunikationsexpert Henni Purtonen, tel. 0295 50 2017
– Ekonomi, kunskap och arbetsliv: ekonomitjänster, betalningsrörelse, realtidsekonomi
– Utveckling av upphandlingsväsendet
– Statens ansvarsrapportering

Kommunikationsassistent Assi Reponen, tel. 0295 50 2152
– Finansiering

Kommunikationsexpert Anna-Liisa Tuominen, tel. 0295 50 2612
– www-sidor

Projekt

Kommunikationschef Janetta Santalo, tel. 0295 50 2073
– Kostnadsstöd till företag (medieförfrågningar)
Kostnadsstöd till företag kundtjänst, tel. 0295 50 3050