Hoppa innehåll

Pressmeddelande: Kostnadsstöd kan ansökas från Statskontoret ännu tre veckor

Det har varit möjligt att ansöka om kostnadsstöd från Statskontoret under en månads tid. Statskontoret har hittills betalat ut kostnadsstöd för cirka 60 miljoner euro. Kostnadsstödet är ämnat för företag, vars omsättning har sjunkit avsevärt på grund av coronapandemin och som har svåranpassade fasta kostnader.

Ansök kostnadsstöd senast 31.8.2020

Det är ännu tre veckor kvar att söka kostnadsstöd till den 31.8.2020. Vi hoppas att alla som har möjlighet och som uppfyller i lagen givna kriterier, söker kostnadsstöd inom den utsatta tiden.

Kostnadsstöd kan inte sökas efter augusti. Statskontoret är inte medveten om initiativ för nya coronastöd.

Kostnadsstöd har ansökts måttligt

Efter första månaden har kostnadsstöd beviljats till 1922 företag. Den genomsnittliga utbetalningen av kostnadsstöd per företag är knappt 30 000 euro.

Flest ansökningar har det kommit från följande branscher: landtrafik och rörledningstransporter, förplägnadsverksamhet samt från detaljhandel.

Aktuell information om antalet kostnadsstödsansökningar och gjorda beslut finns på Statistik: kostnadsstöd -sidan. Statistiken uppdateras varje vardag.

Kostnadsstöd ansöks digitalt

Information för ansökan om kostnadsstöd finns på vår webbsida.

Vår kundtjänst hjälper via telefon och chat. Kostnadsstödets telefontjänst betjänar vardagar kl 9-15 på tel. 0295 50 3050.

Tilläggsinformation

Jyri Tapper, divisionschef, puh. +358 295 502 950
Tuomo Yliluoma, servicechef, puh. +358 295 503 349

Annat som anknyter till detta

◄ Alla nyheter