Hoppa innehåll

Regeringens proposition framförd till riksdagen – Statskontoret förbereder två nya coronastöd till företagen

Det ordnas en ny ansökningsomgång av kostnadsstödet och ersättning för stängning. Regeringen gav en proposition till riksdagen för behandling den 10.2.2022 och som det ser ut kommer lagen att träda i kraft den 1 mars. Ansökningstiden på Statskontoret börjar troligtvis i mars och april för de två skilda stödformerna.

Först kommer ersättning för stängning till företag vars lokaler har varit helt eller delvis stängda eller vars publikevenemang har förbjudits till följd av lagförordning eller myndighetsbeslut för regleringen av coronapandemin. Stängningsersättningens stödperiod blir antagligen 21.12.2021-28.2.2022. Stödets ansökan från Statskontoret börjar troligtvis i slutet på mars och ansökan kan göras via Statskontorets e-tjänst. Ersättning för stängning är avsedd för företag med under 50 anställda.

Kostnadsstödets ansökan börjar i april och det är frågan om kostnadsstödets sjätte ansökningsomgång. Branscher och företag som drabbats av restriktioner kompenseras med detta stöd för negativa verkningar av lindrigare begränsningar än stängningsbestämmelsernas restriktioner. Stödets stödperiod är enligt regeringens proposition 1.12.2021-28.2.2022. Jämförelseperioderna är motsvarande månader för 2019 och för nya företag november 2021. Enligt lagförslaget skulle nedre gränsen för omsättningens minskning vara 25 procent jämfört med den tidigare gränsen på 30 procent.

Statskontoret förbereder sig på att betjäna dem som ansöker om stöd

Lagpropositionen för de nya stödformerna är fortfarande för behandling i riksdagen, vilket betyder att lagens innehåll ännu inte bekräftats. Statskontoret är dock redan i god fart med förberedelserna inför ansökningsomgångarna: ”För tillfället gör vi uppdateringar i e-tjänsten för att den ska motsvara kraven för de nya ansökningsomgångarna. I samband med utvecklingen av tjänsten har även feedback samlats in med hjälp av användartester och den respons vi fått in via dem har varit positiv”, berättar servicechef Mari Selviranta.

Tanken med igångvarande förberedelser är att säkerställa smidig betjäning och snabb hantering av ansökningarna.

Arbets- och näringsministeriet informerar i det här skedet om hur behandlingen av lagpropositionen framskrider. Mera detaljerad information om stödens ansökningstider och villkor uppdateras på stängningsersättningens och kostnadsstödets webbsidor när lagen bekräftats.

Tilläggsinformation

Mari Selviranta, servicechef, tfn. 0295 50 2015

Målgrupp: Företag och samfund

Annat som anknyter till detta

◄ Alla nyheter