Hoppa innehåll

Ansökan om kostnadsstöd från Statskontoret har börjat

Ansökan om kostnadsstöd från Statskontoret började idag, den 26 april 2022, kl 9. Ansökningsperioden fortsätter till 31.5.2022  kl 16.15.

Den sjätte perioden av kostnadsstöd  är i första hand avsedd för företag inom turist- och restaurangbranschen och evenemangsbranschen som har drabbats av lindrigare begränsningsåtgärder. Kostnadsstöd kan också sökas av ett företag vars verksamhet eller där en betydande del av kundkretsen berörs av begränsningar.

Villkoren för stöd:

  • Företagets huvudbransch som anmälts till Skatteförvaltningen omfattas av stödet. Även om företagets huvudbransch inte omfattas av stödet, kan företaget beviljas kostnadsstöd, om företaget i sin ansökan visar att dess affärsverksamhet har drabbats av en offentligrättslig begränsning för att bekämpa pandemin. Bekanta dig med branscherna som omfattas av stödet –>
  • Företagets omsättning för stödperioden har minskat med mer än 25 procent jämfört med omsättningen under jämförelseperioden.
  • Företaget har haft lönekostnader och oflexibla kostnader som är svåra att anpassa.

Stiftelser och föreningar som bedriver affärsverksamhet kan också ansöka om kostnadsstöd. Det finns ingen gräns för storleken eller formen på företag. Däremot måste företaget ha ett FO-nummer.

Statskontoret betjänar

Statskontorets webbplats på ansokkostnadsstod.fi innehåller en mängd information, vanliga frågor och omfattande instruktioner för att fylla i ansökan. Dessutom har de sökande en kostnadstödkalkylator som kan användas för att uppskatta stödbeloppet.

Ansökningar och beslut om utgiftsstöd publiceras på Statskontorets webbsida. Från sidan kan du till exempel övervaka steget för att behandla ansökningar och rapportera information om ansökningar och deras behandling. Den första statistiken för ansökan kommer att publiceras dagen efter att ansökan startar.

Mer information >

Målgrupp: Företag och samfund

Annat som anknyter till detta

◄ Alla nyheter