Hoppa innehåll

Pressmeddelande: Kostnadsstöd har utbetalats för 75 miljoner euro, två veckor kvar av ansökningstiden

Det har varit möjligt att ansöka om kostnadsstöd från Statskontoret fr.o.m. den 7.7.2020. Statskontoret har hittills betalat ut kostnadsstöd för nästan 75 miljoner euro. Kostnadsstöd har beviljats till ca. 2 200 företag och den i genomsnitt utbetalda summan per företag är 34 000 euro.

Kostnadsstödet är ämnat för företag, vars omsättning har sjunkit avsevärt på grund av coronapandemin och som har svåranpassade fasta kostnader.

Aktuell information om antalet kostnadsstödsansökningar och gjorda beslut finns på Statistik: Kostnadsstöd -sidan. Statistiken uppdateras varje vardag.

Ansökningstid för kostnadsstöd tar slut om två veckor

Kostnadsstödet ansöks elektroniskt via Statskontorets webbsida. Det är ännu två veckor kvar av ansökningstiden. Vi hoppas att alla företag som kostnadsstödet är ämnat för söker stödet snarast möjligt.

Ansökan ska vara sparad i e-tjänsten och skickad senast den 31.8.2020. Det lönar sig ändå att skicka ansökan i god tid eftersom kostnadsstöd inte kan ansökas efter tidsfristens utgång.

I e-tjänsten finns det för tillfället ca. 2 000 ofullbordade, oskickade ansökningar. Även de här ansökningarna behöver skickas inom given tidsfrist för att de ska behandlas.

Om företaget inte har möjlighet att göra ansökan elektroniskt, går det även skicka en ansökan per post. Då ska ansökan vara Statskontorets registreringsbyrå tillhanda senast den 31.8.2020.

Information för ansökan om kostnadsstöd finns på vår webbsida. Vår kundtjänst hjälper via telefon och chat.

En del av kostnadsstödansökningarna har hanterats på nytt

Statskontoret meddelande den 4.8.2020 om ett fel som upptäcktes i de löneuppgifter som används i hanteringen av kostnadsstödet och vidtog korrigerande åtgärder med omedelbar verkan.

På grund av det tekniska felet riktades inte lönekostnaderna för vissa företag till kostnadsstödets stödperiod d.v.s. april och maj 2020. Därför behövdes en del av kostnadsstödsansökningarna hanteras på nytt.

Hittills har ca. 330 företag fått en tilläggsutbetalning av kostnadsstöd på sammanlagt 1,8 miljoner euro. Summan kommer att växa ytterligare de närmaste dagarna. Ca. 430 företag får krav på återbetalning som uppgår till ca. 2,5 miljoner euro totalt. Statskontorets betalningshandläggare har kontaktat de här företagen per telefon.

Vi är tacksamma för att kunderna har haft förståelse för på nytt hanteringen av besluten. Vi beklagar det besvär som det inträffade orsakat.

Statskontoret har vidtagit åtgärder för att felet inte ska upprepas. Kostnadsstödets ansökningstjänst fortsätter som normalt.

Information media
Jyri Tapper, divisionschef, tel. +358 295 502 950
Tuomo Yliluoma, servicechef, tel. +358 295 503 349
Information kunder, tel. 0295 50 3050

Annat som anknyter till detta

◄ Alla nyheter