Hyppää sisältöön

Yritystuet

Hakuaika kaikkiin tukiin on päättynyt.

 

 • Valtiokonttorin kautta on ollut haettavissa lukuisia määräaikaisia yritystukia. Hakuaika kaikkiin tukiin on päättynyt.

  Ota yhteyttä yritystukien asiakaspalveluun

  Soita: 029 550 3050, asiakaspalvelu on avoinna ma-pe klo 9–12

  Sähköposti: yritystuet@valtiokonttori.fi

 • Maatalouden ja vesiviljelyn kustannustuki (1.6.–31.7.2023)

  Maatalouden ja vesiviljelyn kustannustuki koostui sähkön kustannustuesta ja lannoitteiden kustannustuesta. Sähkön kustannustukea myönnettiin ammattimaisille maatalouden harjoittajille ja ammattimaisille vesiviljelijöille. Lannoitteiden kustannustukea myönnettiin ammattimaisille maatalouden harjoittajille kasvukautta 2023 varten ostetuista lannoitteista. Sähkön kustannustuen määräytymisessä otettiin huomioon 50 prosenttia vuonna 2022 tukikelpoista tuotantoa varten ostetusta sähköenergian määrästä.

  Tuen hakuaika oli 1.6.–31.7.2023.

   

 • Polttoainetuki (1.11. – 30.11.2022)

  Polttoainetuki kompensoi helmikuussa 2022 alkanutta äkillistä polttonesteiden hinnan nousua, joka alkoi Venäjän hyökättyä Ukrainaan. Tuki perustui lakiin kuljetusalan yritysten määräaikaisesta polttoainetuesta (763/2022). Polttoainetuki koostui kuljetusyrityksille maksettavasta kuljetustuesta ja työkoneyrityksille maksettavasta polttoöljytuesta.

  Kuljetusyritysten määräaikainen polttoainetuki ja työkoneyritysten määräaikainen polttoöljytuki oli tarkoitettu yrityksille, jotka harjoittavat maantiellä tapahtuvaa tavara- tai henkilökuljetusta tai joiden liiketoiminnassa käytetään kevyttä polttoöljyä käyttäviä työkoneita.

  Polttoainetukea oli mahdollista saada kolmelta kuukaudelta (helmikuu-huhtikuu 2022). Tuki kattoi 5 prosenttia polttoainekustannuksista näiltä kuukausilta. Tuen hakuaika oli

 • Tuki kattamattomiin kiinteisiin kustannuksiin (30.5.–3.6.2022)

  Uuden EU:n valtiontukiohjelman ansiosta oli mahdollista myöntää niin sanottua kiinteiden kattamattomien kustannusten korvausta yrityksille, joilla EU:n määrittelemä aiempi koronatukien enimmäismäärä 2,3 miljoonaa euroa oli jo täynnä tai täyttymässä ja joille ei siis voida myöntää enempää kustannustukea. Tämä helpottaa erityisesti keskisuurten ja suurten yritysten tilannetta. Tuen enimmäismäärä on miljoona euroa.

  Tuki kohdistui kuluihin, jotka olivat syntyneet 1.12.2021–28.2.2022. Tuen hakuaika oli 30.5.–3.6.2022.

 • 6. kustannustuki (26.4.–31.5.2022)

  6. kustannustuki oli tarkoitettu yrityksille, joiden liikevaihto on pudonnut koronapandemian vuoksi yli 25 prosenttia vertailukaudesta ja joilla on sen vuoksi vaikeuksia selvitä joustamattomista kustannuksista ja palkkakuluista. Hallituksen linjauksen mukaan tuen tarve ja määrä arvioidaan koronaepidemian aiheuttaman liikevaihdon äkillisen menetyksen perusteella. Tuella pyritään tukemaan yritysten selviämistä koronapandemian yli.

  Tuki kohdistui kuluihin, jotka olivat syntyneet 1.12.2021–28.2.2022. Tuen hakuaika oli 26.4.– 31.5.2022.

 • 2. sulkemiskorvaus (22.3.–20.4.2022)

  Yritysten sulkemiskorvaus korvaa kuluja yrityksille, joiden toimitiloja on suljettu tai aukioloaikoja rajoitettu pandemian hallintaan liittyvän säädöksen tai viranomaisen määräyksen perusteella. Sulkemiskorvaus on tarkoitettu yrityksille, jotka täyttävät seuraavat ehdot:

  • Yrityksen toimitiloja on määrätty suljettavaksi, toimitilojen aukioloa on rajoitettu tai yrityksen järjestämiä yleisötilaisuuksia on jouduttu perumaan pandemian hallintaan liittyvän säädöksen tai määräyksen perusteella.
  • Määräys on kohdistunut yritykseen 21.12.2021–28.2.2022 välisenä aikana.
  • Sulkemiskorvauksen myöntämisen edellytyksenä on, että määräyksestä ei ole ollut mahdollista poiketa edellyttämällä koronapassia, esimerkiksi ajalla 21.-23.12.2021. Koronapassia on ollut joissain tapauksissa mahdollista käyttää rajoitustoimien vaihtoehtona, eikä sulkemiskorvausta tällaisessa tapauksessa ole mahdollista myöntää.

  Tuki kohdistui kuluihin, jotka olivat syntyneet 21.12.2021-28.2.2022. Tuen hakuaika oli 22.3.-20.4.2022.

 • 5. kustannustuki (21.12.2021–18.2.2022)

  Viidennen hakukierroksen tuki korvasi kuluja yrityksille, jotka ovat kärsineet julkisoikeudellisista, koronapandemian torjuntaan liittyvistä rajoituksista.

  Tuki kohdistui kuluihin, jotka olivat syntyneet 1.6.–30.9.2021. Tuen hakuaika oli 21.12.2021–18.2.2022.

 • 1. sulkemiskorvaus (12.5.2021–31.1.2022)

  Sulkemiskorvaus on tuki yrityksille, jotka ovat joutuneet sulkemaan toimitilansa kokonaan lain määräyksestä tai viranomaisen päätöksen vuoksi. Tukeen oikeutettuja yrityksiä ovat ravitsemisliikkeet sekä esimerkiksi kuntosalit, uimahallit ja sisäleikkipuistot. Sulkemiskorvaus on tarkoitettu mikroyrityksille tai pienyrityksille, jotka työllistävät alle 50 työntekijää.

  Tuen hakuaika oli 12.5.2021–31.1.2022. Korvausta oli haettava neljän kuukauden kuluessa sen kuukauden päättymisestä, jona velvollisuus pitää toimitilat suljettuina päättyi.

 • Tapahtumatakuu (15.9.–7.12.2021)

  Tapahtumatakuu oli ennakollinen maksusitoumus, joka myönnettiin tapahtumajärjestäjälle tämän ilmoittamista kustannuksista. Takuuta pystyi hakemaan tapahtumille, jotka järjestetään 7.12.2021 mennessä. Jos tapahtuma peruttiin tai sen laajuutta rajoitettiin lain tai viranomaisen määräyksestä, korvausta maksettiin toteutuneista kustannuksista.

  Tapahtumatakuun korvausten hakuaika oli 15.9.–7.12.2021.

 • 4. kustannustuki (17.8.–30.9.2021)

  Kustannustuki on tarkoitettu yrityksille, joiden liikevaihto on pudonnut koronapandemian vuoksi ja joilla on sen vuoksi vaikeuksia selvitä joustamattomista kustannuksista ja palkkakuluista. Hallituksen linjauksen mukaan tuen tarve ja määrä arvioidaan koronaepidemian aiheuttaman liikevaihdon äkillisen menetyksen perusteella. Tuella pyritään tukemaan yritysten selviämistä koronapandemian yli.

  Tuki kohdistui kuluihin, jotka olivat syntyneet 1.3.–31.5.2021. Tuen hakuaika oli 17.8.–30.9.2021.

 • Sulkemiskorvaus keskisuurille ja suurille yrityksille (15.7.–13.8.2021)

  Keskisuurten ja suurten yritysten sulkemiskorvaus koskee yrityksiä ja konserneja, joissa on vähintään 50 työntekijää ja joiden toimitiloja on määrätty suljettavaksi lain tai viranomaisen päätöksellä. Tällaisia yrityksiä ovat esimerkiksi ravintolat ja muut ravitsemisyritykset, jotka suljettiin keväällä tilapäisesti asiakkailta majoitus- ja ravitsemistoiminnasta annetun lain perusteella.

  Korvausta voivat hakea myös yritykset tai konsernit, joiden toimitiloja kunta tai aluehallintovirasto on sulkenut tartuntatautilailla. Näitä ovat esimerkiksi liikunta- ja urheilutilat, kuntosalit, yleiset saunat, uimahallit ja kylpylät sekä sisäleikkipuistot.

  Tuen hakuaika oli 15.7.-13.8.2021.

 • 3. kustannustuki (27.4.–23.6.2021)

  Kustannustuki on tarkoitettu yrityksille, joiden liikevaihto on pudonnut koronapandemian vuoksi ja joilla on sen vuoksi vaikeuksia selvitä joustamattomista kustannuksista ja palkkakuluista. Hallituksen linjauksen mukaan tuen tarve ja määrä arvioidaan koronaepidemian aiheuttaman liikevaihdon äkillisen menetyksen perusteella. Tuella pyritään tukemaan yritysten selviämistä koronapandemian yli.

  Tuki kohdistui kuluihin, jotka olivat syntyneet 1.11.2020–28.2.2021. Tuen hakuaika oli 27.4.—23.6.2021.

 • 2. kustannustuki (15.12.2020–26.2.2021)

  Kustannustuki on tarkoitettu yrityksille, joiden liikevaihto on pudonnut merkittävästi COVID-19 -pandemian vuoksi ja joilla on vaikeasti sopeutettavia tukikauteen (1.6.2020 – 31.10.2020) kohdistuvia palkka- ja muita kuluja. Kustannustuen tavoitteena on yritysten toiminnan jatkuvuuden tukeminen COVID19-pandemian aikaansaamassa vaikeassa tilanteessa sekä konkurssiin ajautuvien yritysten määrän vähentäminen järjestämällä yrityksille lisäaikaa toiminnan ja kustannusten sopeuttamiseen COVID-19 -pandemian aiheuttaman kriisin pitkityttyä ja tartunta-aaltojen palattua.

  Tuki kohdistui kuluihin, jotka olivat syntyneet 1.6.2020–31.10.2020. Tuen hakuaika oli 15.12.2020–26.2.2021.

 • 1. kustannustuki (7.7.–31.8.2020)

  Tuki on tarkoitettu yrityksille, joiden liikevaihto on pudonnut merkittävästi koronaviruksen vuoksi ja joilla on vaikeasti sopeutettavia kustannuksia.

  Tuen hakuaika oli 7.7.–31.8.2020.

 • Kustannustuen tilastojen päivittäminen päättyi 31.12.2023.

  Raportista löytyy tietoa hakemusten määrästä ja tehdyistä päätöksistä.

  Valtiokonttori tuottaa tilastoja korvaus- ja vahinkopalveluista. Tilastojen tarkemmat tiedot löytyvät kuvioiden oikeassa yläreunassa olevan Enemmän vaihtoehtoja -näppäimen takaa (…). Tiedot voi myös sieltä siirtää Exceliin tai tallentaa csv-muotoon (huomaathan, että ikkuna tietojen viemiseksi aukeaa raportin keskivaiheille). Jos tilastoupotus ei näy selaimellasi, katso Pikaohje Power BI -evästeistä.

   

 • Oikaisuvaatimukset
  Uusien oikaisuvaatimusten arvioitu käsittelyaika on noin 1 kuukausi.

  • Valtiokonttori käsittelee oikaisuvaatimukset saapumisjärjestyksessä. Oikaisuvaatimukset käsitellään yksilöllisesti, minkä vuoksi käsittelyn kestoaika vaihtelee.
  • Voit tehdä oikaisuvaatimuksen sähköpostitse osoitteeseen yritystuet@valtiokonttofi.fi.
  • Voit täydentää oikaisuvaatimusta toimittamalla jo lähettämääsi oikaisuvaatimukseen lisätietoja sähköpostitse osoitteeseen yritystuet@valtiokonttori.fi  Olennaisten liitteiden/tositteiden toimittaminen viivytyksettä sujuvoittaa asiasi käsittelyä.
  • Oikaisuvaatimuksen käsittelijä pyytää sinulta tarvittaessa lisätietoja joko sähköpostitse tai puhelimitse. Tarkkailethan sähköpostiasi säännöllisesti. Tarkista ajoittain myös roskapostikansio.
  • Huomioithan, että kaikkien tarvittavien lisätietojen toimittaminen viivytyksettä edistää asiasi käsittelyä.
 • Yhteystiedot

  Puh.: 029 550 3050, asiakaspalvelu on avoinna ma-pe klo 9–12

  Sähköposti: yritystuet@valtiokonttori.fi