Hoppa innehåll

Stöd under beredning, som ersätter företag för förluster som uppstår under årsskiftets stängningsperiod

Regeringen har meddelat att man bereder sig på att ersätta kostnader som hänför sig till coronarestriktionsåtgärderna. Arbets- och näringsministeriet har påbörjat beredningen av en stödform till företag, som förordnades hålla kundlokalerna stängda vid årsskiftet. Enligt Statskontorets bedömning kan ansökan om ersättning göras tidigast i februari.

Statskontoret uppdaterar information om stödformen och ansökan på adressen valtiokonttori.fi/koronatuet.

Arbets- och näringsministeriets nyheter gällande beredningen av stödformen.

Ytterligare information om vilka aktörer och lokaler som stängningsbesluten gäller enligt lagen om smittsamma sjukdomar finns på regionförvaltningsverkets webbsida.

Annat som anknyter till detta

◄ Alla nyheter