Uppdaterad rapport om kostnadsstöd till företag (första ansökningsomgången, juli-augusti 2020)

Föregående dags uppgifter uppdateras varje vardag i nedanstående rapport. Tidpunkten för senaste uppdateringen anges i rapporten. I rapporten finns det information om antalet ansökningar, hanteringssituationen och gjorda beslut.

Statskontoret sammanställer statistik om ersättnings- och skadetjänster. Mer information om statistiken finns under knappen för fler alternativ (…) i det övre högra hörnet. Uppgifterna kan även överföras till Excel eller sparas i csv-format. Om ingen inbäddad statistik syns i din webbläsare, läs igenom Snabbinstruktionerna om Power BI-kakorna.

Tyvärr för tillfället finns rapporten endast på finska.

Bekanta dig med kostnadsstödets mellanrapport (tyvärr för tillfället finns rapporten endast på finska):

Kustannustuki: Katsaus haun päätyttyä >

 

Information om ansökningar och beslut om kostnadsstöd

Den elektroniska tjänsten för tidsbundet kostnadsstöd öppnades 7.7.2020. Ansökningperioden avslutades den 31 augusti.

Under ansökningsperioden mottog Statskontoret 12 856 ansökningar om kostnadsstöd.

Den 2 september har 12 103 ansökningar lösts. Den genomsnittliga behandlingstiden har varit 1-4 dagar. Behandlingstiden för ansökningar som kräver mer arbete har varit ungefär en vecka. Kostnadsstöd har hittills utbetalats cirka 110 miljoner euro.

Varför blev det avslag på ansökningar?

Statskontoret beviljar kostnadsstöd enligt lagen reglerade grunder.

Största delen av ansökningarna som fått avslag, beror på att den utbetalda summan skulle ha blivit under 2000 euro. Lägsta summan som enligt lagen betalas ut är 2000 euro.

En del av ansökningarna fick avslag eftersom företagets bransch enligt förordningen inte omfattas av stödet och de här företagen hade inte angett argument i sin ansökan. Om företagets bransch enligt förordningen inte omfattas av stödet, kan stöd enligt lagen beviljas endast av speciellt betungande och av coronapandemin orsakade skäl, som företag bör argumentera i sin ansökan.

En del av företagen som ansökt om stöd hade fått stöd från annat håll. Enligt lagen reduceras stöd som erhållits från andra aktörer från kostandsstödet, vilket kan leda till att kostnadsstöd nödvändigtvis inte utbetalas. I en del av ansökningarna hade ersättning ansökts för sådana kostnader som enligt lagen inte hör till ersättningsbara fasta kostnader.