Uppdaterad rapport om kostnadsstöd till företag

Föregående dags uppgifter uppdateras varje vardag i nedanstående rapport. Tidpunkten för senaste uppdateringen anges i rapporten. I rapporten finns det information om antalet ansökningar, hanteringssituationen och gjorda beslut.

Statskontoret sammanställer statistik om ersättnings- och skadetjänster. Mer information om statistiken finns under knappen för fler alternativ (…) i det övre högra hörnet. Uppgifterna kan även överföras till Excel eller sparas i csv-format. Om ingen inbäddad statistik syns i din webbläsare, läs igenom Snabbinstruktionerna om Power BI-kakorna.

Tyvärr för tillfället finns rapporten endast på finska.

Information om ansökningar och beslut om kostnadsstöd

Den elektroniska tjänsten för temporärt kostnadsstöd öppnades 7.7.2020.

Det kom in över 1000 ansökningen den första dagen.

Den 27 juli hade 6083 ansökningar tagits emot och 5598 ansökningar lösts. Den genomsnittliga behandlingstiden är några dagar. Behandlingstiden för ansökningar som kräver mer arbete är ungefär en vecka. Kostnadsstöd har hittills utbetalats cirka 27 miljoner euro.

Varför blev det avslag på ansökningar?

Statskontoret beviljar kostnadsstöd enligt lagen reglerade grunder.

Största delen av ansökningarna som fått avslag, beror på att den utbetalda summan skulle ha blivit under 2000 euro. Lägsta summan som enligt lagen betalas ut är 2000 euro.

En del av ansökningarna fick avslag eftersom företagets bransch enligt förordningen inte omfattas av stödet och de här företagen hade inte angett argument i sin ansökan. Om företagets bransch enligt förordningen inte omfattas av stödet, kan stöd enligt lagen beviljas endast av speciellt betungande och av coronapandemin orsakade skäl, som företag bör argumentera i sin ansökan.

En del av företagen som ansökt om stöd hade fått stöd från annat håll. Enligt lagen reduceras stöd som erhållits från andra aktörer från kostandsstödet, vilket kan leda till att kostnadsstöd nödvändigtvis inte utbetalas. I en del av ansökningarna hade ersättning ansökts för sådana kostnader som enligt lagen inte hör till ersättningsbara fasta kostnader.