Hoppa innehåll

Kostnadsstöd utbetalades för 12,1 miljoner euro under den första veckan

Kostnadsstödets 5. omgång påbörjades på Statskontoret den 21.12. Utförlig information om stödansökningarna och utbetalat stöd finns tillgänglig på Statskontorets webbsida på adressen valtiokonttori.fi/kustannustukilukuina.

Ansökan om kostnadsstöd öppnades den 21.12 och under den första veckan kom det totalt 2007 ansökningar. Sammanlagt 806 företag beviljades kostnadsstöd under den första ansökningsveckan och andelen godkända ansökningar ligger för närvarande på 70 %.

Mest stöd har hittills beviljats till förplägnadsbranschen, landtrafikverksamheten samt till logiverksamheten. Regionalt utbetalades det under första veckan mest stöd till Nyland, sammanlagt för ungefär 7 miljoner euro. Kostnadsstöd utbetalades för 12,1 miljoner euro under den första veckan.

Servicechef Mari Selviranta på Statskontoret berättar att ansökan om kostnadsstöd har kommit igång bra.

”Det har kommit en omfattande mängd ansökningar från olika branscher som är berättigade till stödet. I en del ansökningar är branschen utanför lagstiftningen, eller det har inte påvisats någon till coronapandemin relaterad orsak till minskningen av försäljningen,” konstaterar Selviranta.

För att påskynda behandlingen uppmanar Statskontoret därför företagen att kontrollera vilka branscher som omfattas av stödet samt övriga villkor på Statskontorets webbsida ansokkostnadsstod.fi

Kostnadsstödets femte omgång riktar sig speciellt till rese- och restaurangbranscherna

Kostnadsstödets femte omgång är speciellt avsedd för logi-, förplägnads- och evenemangsbranschen. Stöd kan beviljas till sådana företag, vars affärsverksamhet har lidit av myndigheternas restriktioner gällande bekämpningen av coronapandemin under stödperioden 1.6.-30.9.2021. Myndigheternas rekommendationer räcker inte enbart som grund för beviljande av stödet.

Arbets- och näringsministeriet har påbörjat beredningen av den sjätte kostnadsstödsomgången.

Statistik på Statskontorets webbsidor

På Statskontorets webbsidor finns utförlig statistik tillgänglig om kostnadsstödet. Från statistiken framgår bland annat uppgifterna om antalet inlämnade ansökningar och utbetalade stödbelopp. Informationen kan till exempel granskas på basen av företagens bransch eller läge. De som ansökt om stöd har dessutom klassificerats enligt företagets storlek och bolagsform. På statistiksidan finns även information om de inlämnade ansökningarnas hanteringsstatus samt uppgifter om företagets stödbeslut.

Föregående dagens uppgifter uppdateras i rapporten varje vardag vid 12-tiden. Tidpunkten för den senaste uppdateringen anges i rapporten.

Detaljerad statistikinformation finns tillgänglig på adressen valtiokonttori.fi/kustannustukilukuina.

Tilläggsinformation

ansokkostnadsstod.fi

Annat som anknyter till detta

◄ Alla nyheter