Hoppa innehåll

PRESSMEDDELANDE: En del av kostnadsstödsansökningarna hanteras på nytt

Statskontoret har upptäckt ett tekniskt fel i löneuppgifterna som används i hanteringen av kostnadsstödet, varför en del av kostnadsstödsansökningarna kommer att hanteras på nytt. Vi beklagar det besvär som det inträffade orsakar.  

De löneuppgifter för april och maj 2020 som används vid beräkningen av kostnadsstödet hade plockats från inkomstregistret på basen av betalningsdatum istället för lönebetalningsperiod. Detta berör en liten del av kostnadsstödskunderna. För en del av kunderna betyder på nytt hanteringen att summan för det beviljade stödet ökar och för en del kräver det återbetalning. 

Statskontoret känner till alla de företag som omfattas av på nytt hanteringen. Statskontoret är i direkt kontakt med berörda företag. Företagen behöver inte själva göra en ny ansökan, eller själva vara i kontakt med Statskontoret. Nya
beslut bereds utan dröjsmål.

Ansökan om kostnadsstöd fortsätter som normalt

Kostnadsstödets ansökningstjänst fortsätter som normalt. Det är fortfarande fyra veckor kvar av ansökningstiden. Vi önskar att alla som uppfyller i lagen reglerade kriterier ansöker om kostnadsstöd. Utförliga ansökningsanvisningar finns på vår webbsida. Vår kundtjänst hjälper via telefon och chat. 

Kostnadsstödets telefontjänst betjänar på vardagar kl 9-15 på tel. 0295 50 3050.  

 

Tilläggsuppgifter:

Timo Laitinen, generaldirektör, tel. +358 295 502 20

Jyri Tapper, divisionschef, tel. +358 295 502 950

Satu Vallivaara, biträdande direktör, tel. +358 295 503 347

Pekka Syrjänen, chefjurist, tel. +358 295 502 773

 

Kostnadsstöd-tjänstsida

Vanliga frågor

Vad beror felet på?
Löneuppgifterna är rätt i inkomstregistret men det har uppstått ett fel vid hämtningen av uppgifterna från inkomstregistret för kostnadsstödshanteringen, som orsakat att betalningsdatum och inte uppgifter för lönebetalningsperioden använts i beslutet.

Betalningstid för återkravet?
30 dagar från delfående av beslut.

Kan betalning ske i rater?
Det återbetalningspliktiga kostnadsstödet betalas i princip som en betalning till Statskontoret. Om företaget har behov av att betala det återbetalningspliktiga kostnadsstödet i flera rater, ska företaget vara i kontakt med Statskontorets kundtjänst.

Går det till utsökning om man inte betalar?
Ja, i laga kraft varande återbetalningsbeslut berättigar till utsökning.

Om man överklagar till förvaltningsdomstolen, behöver man betala före det?
Nej det behöver man inte. Företaget ska överklaga återbetalningsbeslut som anses felaktigt till förvaltningsdomstolen inom 30 dgr från delfående av beslutet.

Löper det ränta?
Företaget behöver inte betala ränta på återbetalningspliktiga beloppet.
Det löper ingen ränta under besvärsprocessen.
Det löper ränta endast om man inte betalar.

Mottagaren av statligt stöd ska för återbetalningsbart eller återbetalningspliktigt belopp från och med förfallodatum betala årlig ränta upphöjt med tre procentenheter enligt räntelagen (633/1982) 3 § moment 2.

Vad händer om man inte har förmåga att betala?
Återbetalningen är lagstadgad.

Mottagaren av statligt stöd ska utan dröjsmål returnera felaktigt, för mycket eller på uppenbart oberättigade grunder mottaget statligt stöd eller del av den. VAL 20.1 §

Annat som anknyter till detta

◄ Alla nyheter