Hoppa innehåll

Statens revisionsverk: kostnadsstödet var bättre riktat till behövande än andra coronastöd

Statens revisionsverk reviderade de coronastöd som företagen beviljades 2020. Statskontorets kostnadsstöd i första omgången var bättre riktat till behövande än de andra granskade coronastöden. Dessa var stödet som Business Finland och NTM-centralerna delade ut till utvecklingsprojekt.

Cirka 126 miljoner euro i kostnadsstöd delades ut under den första omgången och ca 1,3 miljarder euro i utvecklingsstöd.

Branschbegränsningen hjälpte till att rikta stödet till de mest behövande

Enligt revisionen var kostnadsstödet bättre riktat till företag i behov än de andra stöden, eftersom den som ansökte om kostnadsstöd var tvungen att visa att företagets omsättning hade minskat på grund av coronapandemin. Utvecklingsstöden, å andra sidan, riktades mot framtida utgifter för ett visst projekt och inte mot en akut kassakris. Revisionsverkets studie visar dessutom att utvecklingsstöd beviljades rikligt även till sådana företag som inte led ekonomiskt av coronakrisen.

“Den första omgången av kostnadsstöd använde en strikt branschbegränsning. Det hjälpte stödet att fokusera på krisbranscherna, säger Jyri Tapper, divisionschef på Statskontoret.

Kundtänkande möjliggjorde likabehandling

Revisionen visar också att kostnadsstödets sökande behandlades mer jämlikt än sökande av andra stöd. Av dessa skäl var, enligt VTV:s rapport, Statskontorets kostnadsstöd bättre riktat till företag i behov av stöd och korrigerade coronans konsekvenser för ekonomin bättre än utvecklingsstödet.

”Likabehandlingen var framgångsrik tack vare vår kundorienterade digitala serviceprocess. Vi kunde påverka lagstiftningen tack vare kundtänkande och kundbehov samt ta i beaktande de digitala möjligheterna. Kunden stod i centrum för projektet hela tiden och vår framgång återspeglas också i priset Finlands bästa kundgärning 2020 för det första kostnadsstödet, säger Tapper från Statskontoret.

Du kan läsa mer om Statens revisionsverkets revisionsrapport ”Direkta företagsstöd som beviljats med anledning av coronaepidemin – Allokering och administration av stöden i början av epidemin”

Tilläggsuppgifter:

Jyri Tapper, divisionschef, tel. +358 295 502 950

Annat som anknyter till detta

◄ Alla nyheter