Hoppa innehåll

Ansökningsperiod för ny kostnadstöd börjar troligen i slutet av året

Regeringen har lagt fram ett förslag om nytt kostnadsstöd den 29 oktober 2020. Statskontoret hanterar betalningen av kostnadsstöd på grundval av lagen. Förslaget behandlas av parlamentet och lagen förväntas träda i kraft i mitten av december.

Betalningar av kostnadsstöd kan börja först efter att lagen träder i kraft. Statskontoret måste vänta tills den parlamentariska behandlingen avslutar och lagen träder i kraft innan den elektroniska ansökan öppnas, eftersom lagen fortfarande kan ändras i parlamentet. Arbets- och näringsministeriet informerar om hur parlamentet fortskrider och ansvarar för förfrågan.

Statskontoret har redan ett datasystem för kostnadsstödsansökningar och betalningar. Systemet skräddarsys för att bearbeta det nya stödet.

Tidslinje

 

Bild i PDF >

Kan mitt företag göra någonting redan i förväg medan vi väntar på att ansökan börjar?

Javisst, det lönar sig att kontrollera åtminstone följande saker och sätta dem i skick:

  • En person med rätt att teckna firma eller med fullmakt kan lämna in ansökan via fullmakter i Suomi.fi. Det är skäl att sökande kontrollerar att rätten att teckna firma är i ordning. Om det finns brister eller något att korrigera vad gäller rätten att teckna firma kan detta rättas till genom att kontakta Patent- och registerstyrelsen >
  • Det är även skäl att kontrollera att företaget har <strong>åtgärder på en annans vägnar (puolesta tekeminen) inlagda i Suomi.fi. De fullmakter som behövs för att representera ett företag/samfund sköts i tjänsten Suomi.fi Fullmakter > Kostnadsstöd ansöks med fullmakten ”Ansökan om företagsfinansiering Suomi.fi-fullmakter”
  • Ansökan om stöd kräver att den sökande har ett FO-nummer. Se mer information: Företags- och organisationsdatasystemet >
  • Kostnadsstöd kan endast betalas till ett konto som företaget har angett för Skatteförvaltningen. Kontrollera kontonumret du angett och ange ett nytt vid behov i MinSkatt >

Söker du dessa?

2. ansökningsomgången:

Kostnadsstöd-tjänstesida >

Arbets- och näringsministeriet: 

Arbets- och näringsminiteriet aktuellt >

Regeringens förslag till riksdagen om att ändra lagen om tillfälligt stöd till företag >

1. ansökningsomgången:

Kostnadsstöd-tjänstesida >

Statistik: kostnadsstöd >

Annat som anknyter till detta

◄ Alla nyheter